Chránené ložiskové územia

Evidencia chránených ložiskových území podľa obvodov pôsobností jednotlivých obvodných banských úradov: