Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Folio Názov CHLÚ Nerast Organizácia
3 Badín I - Skalica andezit ŤAŽIAR, spol. s r.o., Sliač
228 Banská Belá kremence Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
11 Banská Hodruša medené rudy (chalkopyrit) Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša Hámre
258 Banská Hodruša I granát ELGEO Trading spol. s.r.o. B. Bystrica
48 Banská Štiavnica rudy Pb, Zn, Cu, Au Rudné bane š.p. B.Bystrica
49 Banská Štiavnica I kremenec SILICA s.r.o. Banská Bystrica
176 Bartošova Lehôtka limnokvarcit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
216 Bartošova Lehôtka I bentonit Ing. Peter Majer SARMAT, Kremnica
230 Bartošova Lehôtka II - Paseka zeolit Sedlecký kaolin - Slovensko s.r.o., Banská Bystrica
233 Bartošova Lehôtka III keramické íly SARMAT Ing. Peter Majer, Kremnica
261 Bartošova Lehôtka IV Au - Ag rudy EnviGeo s r.o. B.Bystrica
102 Braväcovo krem. pararula Ing. Miroslav Žabka, Zvolen - Zolná
4 Breziny andezit VSK MINERAL s.r.o. Košice
271 Breznička kaolín Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
93 Bulhary nefelinický bazanit PK Doprastav, a.s. Žilina
20 Bzenica andezit Kameňolom Sokolec s r.o.
268 Cinobaňa kaolín
5 Čamovce (Belina) čadič PK Doprastav, a.s. Žilina
129 Čierny Balog granodiorit PROGRES STONE, s.r.o., Banská Bystrica
282 Detva Au rudy EMED Slovakia Detva
68 Detva - Piešť andezit PK a.s. Bratislava
92 Dobrá Niva andezit Stanislav Orovnický - VODOSTAV, Zlaté Moravce
262 Dolná Lehota Au - Ag rudy EnviGeo s r.o.B. Bystrica
159 Dolná Ždaňa andezit FINMAG SLOVAKIA s.r.o. Košice
6 Dúbrava antimónové rudy a žuly Rudné bane š.p. Banská Bystrica
75 Dúbrava I kremence RB š.p. Banská Bystrica záv. Dúbrava
259 Dúbravica diatomit
89 GregorovaVieska žiaruvzdorné íly KERKO a.s. Košice
229 Halič keramické íly REGOS s.r.o Banská Bystrica
191 Hliník II kremenec RB š.p. B. Bystrica
192 Hliník III kremenec (limnokvarcit) RB š.p. B. Bystrica
120 Hliník nad Hronom ryolit Zlatý Onyx Levice, s.r.o. Levice
211 Hliník nad Hronom IV bentonit GEMERSKÁ NERUDNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Hnúšťa
178 Hor. Opatovce perlit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
138 Horná Mičiná dolom.vápen. VS š.p. Bratislava
71 Horná Štubňa andezit VSK MINERAL s.r.o. Košice
140 Horné Pršany dolomit PK Doprastav, a.s. Žilina
152 Horné Strháre piesok KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
226 Horné Strháre lignit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
99 Horný Tisovník andezit GEOtrans - LOMY, s.r.o., Sása
13 Hrabovo kremité piesky Obec Kalinovo
174 Hrabovo - Tovík II kaol. piesky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
263 Hrabovo I sklárske piesky Obec Kalinovo
203 Hrabovo II kaolinické piesky Geologický prieskum š.p. Spišská Nová ves
193 Hrnčiarska Ves - Maštinec tehliarske hliny
257 Hrochoť bentonit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
180 Jasenie W/Au Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
175 Jastrabá perlit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
21 Kalinovo - Zlámanec kremenec Žiaromat a.s. Kalinovo
19 Kalinovo I žiaruvzdorné íly Žiaromat a.s. Kalinovo
90 Kalinovo III kremité piesky Žiaromat a.s. Kalinovo
173 Kalinovo IV azbest Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
276 Kalinovo IX keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
235 Kalinovo V žiaruvzdorný íl Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
247 Kalinovo VI žiaruvdorné íly Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová
250 Kalinovo VII kremence Žiaromat a.s. Kalinovo
272 Kalinovo VIII kaolín Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
144 Klastava andezit SK a.s. Žilina
243 Klokoč Au rudy RHODES Slovakia s.r.o. BA
172 Kokava nad Rimavicou II mastenec Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
275 Kokava nad Rimavicou IV grafit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
238 Kopernica - Čertov vrch keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
267 Kopernica I. bentonit EnviGeo s.r.o. B.Bystrica
274 Kopernica II bentonit KOPEROKOMIN s.r.o. Kremnica
278 Kopernica III bentonit BENOX, s.r.o. Banská Bystrica
225 Kosorín - Janova Lehota lignit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
23 Kostiviarska cement. suroviny zrušený
24 Králiky pieskovec KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
25 Kraľovany II dolomity Vladimír Sopúch C a V Oravská Poruba
72 Kraľovany-Bystrička granodiorit SKELET spol. sr.o Dolný Kubín
18 Kremnica rudy Au, Ag Kremnica GOLD, a.s., Banská Bystrica
58 Krnišov andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
77 Krupina andezit EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
280 Látky kremeň Štátny geologický ústav Dinonýza Štúra v Bratislave
30 Lehôtka pod Brehmi perlit KERKO a.s. Košice
213 Lehôtka pod Brehmi I perlit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
245 Lieskovec bentonit ENVIGEO s.r.o. Banská Bystrica
83 Liptovská Ondrášová tehl. suroviny SST a.s. Žilina
31 Liptovská Porúbka porfyrit (melafýr) EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
251 Liptovské Kľačany vápenec KAMEŇOLOM Liptovské Kľačany, s.r.o., Liptovské Kľačany
220 Lišov dekoračný kameň Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
217 Lopej I vápenec blokovo dobývateľný Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
149 Ľuboreč andezit SK a.s. Žilina
222 Ľuboriečka hnedé uhlie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
76 Lučenec I tehliarské suroviny KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
32 Lučenec II - Fabianka tehl. suroviny Ipeľské tehelne a.s. Lučenec
126 Ludrová travertín Travertín s.r.o. ludrová
265 Lutila bentonit ENERGOGAZ, a.s. Košice
266 Lutila II keramické íly EnviGeo s.r.o.B.Bystrica
281 Lutila III bentonit REGOS s.r.o. Lučenec
82 Malachov Hg rudy RUDNÉ BANE, š.p. Banská Bystrica
112 Martin tehl. suroviny WIENEBERGER Slovenské tehelne spol. s r.o. Zlaté Moravce
252 Medzibrod Au,Ag,Sb,As rudy Porewit s.r.o. Lučenec
273 Mládzovo kaolín Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
147 Močiar diatomit GAMART, s.r.o. Lučenec
223 Modrý Kameň hnedé uhlie Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš
156 Môťová andezit EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
97 Nová Baňa ryolit ZLATY ONYX LEVICE, s.r.o. Levice
279 Očová I keramické íly Štátny geologický ústav Dinonýza Štúra v Bratislave
270 Očová II keramickém íly EnviGeo s.r.o. B.Bystrica
242 Oravská Polhora mineralizované I-Br vody
209 Oravský Biely Potok pieskovec ORAVOLIT spol. s r.o., Podbiel
123 Ostrá Lúka andezit SK a.s. Žilina
100 Palúdzka štrkopiesky EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
240 Pinciná bituminózne horniny Slovenská ťažobná spoločnosť, spol. s r.o., Lučenec
98 Pliešovce kremence LOM a SLUŽBY s.r.o. Pliešovce
37 Podrečany magnezit SLOVMAG LOVINOBAŇA a.s. v konkurze
232 Pohorelá blokovo dobývateľný a leštiteľný granodiorit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
38 Poltár II - Červeň keramické íly
115 Poltár IV kaolín PRVÁ SLOVENSKÁ KAOLÍNOVÁ spol. s r.o. Lučenec
148 Poltár V kaol. piesky PRVÁ SLOVENSKÁ KAOLÍNOVÁ spol. s r.o. Lučenec
157 Poltár VI tehliarske hliny
141 Pondelok keram. íly KERKO a.s. Košice
254 Pondelok I kaolín EnviGeo s.r.o. B. Bystrica
171 Poniky vápence Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
44 Rakša dolomit OKAMEA, s.r.o. Kameňolom Dechtice
94 Ružiná vápenec pre dek. účely Vápencový priemysel Ružiná spol. s r.o. Lučenec
43 Ružomberok tehliarske suroviny WIENEBERGER Slovenské tehelne spol. s r.o. Zlaté Moravce
103 Ružomberok I vápenec Mesto Ružomberok
145 Ružomberok II pieskovec a dolomity Baňa Ružomberok spol. s r.o.
118 Ružomberok III dolomit PK Doprastav, a.s. Žilina
132 Ružomberok IV dolomity AGRODRUŽSTVO BELAN Ružomberok
269 Sanpor keramické íly EnviGeo s.r.o. B.Bystrica
56 Sása andezit GEOtrans - LOMY, s.r.o., Sása
80 Selce vápenec PK Doprastav, a.s., Žilina
264 Sklené Teplice zeolity Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
239 Slovenská Ľupča vápenec Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
50 Stará Kremnička kremenec - bentonit Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. Kremnica
113 Stará Kremnička I limnokvarcit a bentonit Rudné bane š.p. Banská Bystrica
177 Stará Kremnička II limnokvarcit (kremence) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
128 Stožok andezit PK Doprastav, a.s. Žilina
155 Sučany štrkopiesky Prefa a.s. Sučany
214 Šalková dolom. vápenec KARTIK s.r.o., Banská Bystrica
85 Šiatorská Bukovinka andezit Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
55 Šíd zlievarenské piesky VSK MINERAL s.r.o. Košice
170 Šíd I zliev. piesky EUROVIA - Kameňolomy s.r.o Košice
52 Špania Dolina Cu - rudy, opustené haldy Rudné bane n.p. Banská Bystrica
53 Špania Dolina I medené rudy Rudné bane š.p. Banská Bystrica
181 Špania Dolina II Cu - rudy Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
54 Šumiac vápenec Kamenivo Transtav s.r.o., Revúca
59 Tekovská Breznica čadič Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa
78 Točnica žiaruvzdorné a kameninové íly Geologický prieskum š.p. Spišská Nová ves
158 Točnica I keramické íly
218 Tomášovce žiaruvzdorné íly
87 Tuhár mramor ČADIČOVÉ KAMEŇOLOMY KONRÁDOVCE, Lučenec
61 Turčianska Štiavnička tehliarske suroviny
260 Uderiná magnezit
255 Uhorské kaolín EnviGeo s.r.o. B. Bystrica
106 Uľanka kremité piesky Miroslav Greško - BIELOSTAV, Tajov
224 Vátovce hnedé uhlie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
246 Veľká nad Ipľom diatomit Garden spol. s r.o. Lučenec
277 Veľký Lom hnedé uhlie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
189 Vidiná - Halier tehliarske hliny Ipeľské tehelne a.s. Lučenec
64 Vígľaš pyroxenický andezit GEOtrans - LOMY, s.r.o., Sása
134 Vígľaš I andezit EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
133 Vrícko vápenec DOPRAVEX s.r.o., Príbovce
63 Vrútky žula EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
107 Vrútky - Lipovec štrkopiesky BRA-VUR, a.s., Vrútky
182 Vyhne Fe rudy Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
197 Vyhne - Klokoč magnetit RB š.p. B.B.
236 Vysoká Cu - Mo rudy Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
65 Zelené tehl. suroviny Ipeľské tehelne a.s. Lučenec
237 Zlatno Cu - rudy Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
79 Zuberec vápenec Cestné stavby spol. s r.o. Liptovksý Mikuláš
66 Zvolen tehl. suroviny
74 Žarnovica andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
244 Žiarska Kotlina bentonity a limnokvarcity RB š.p. B.B.
k

Stav k 10.12.2012


Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (xls)