Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Prievidzi

   

Fólio Názov CHLÚ Nerast Organizácia (adresa)
39 Beckov I. štrky a piesky Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
58 Beluša vápenec Cestné stavby Žilina spol. s r.o., J. Milca 14, Žilina
19 Beluša I. štrky a piesky SESTAV, s.r.o., Sihoť 825/85, 019 01 Ilava
57 Bystričany andezit VSK a.s., Novoveská Huta 274, 053 31 Spišská Nová Ves *21
3 Cigeľ uhlie Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza
36 Čachtice vápenec Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 5, NMn/V
89 Čavoj Ag, Pb, Zn rudy Progeo s.r.o. Žilina, Predmestská 75, 010 01 Žilina *6
92 Divinka vápenec bl. dob. a lešt. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
62 Dolný Kamenec andezit ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Zlaté piesky 16, 823 16 Bratislava
15 Dubnica Nad Váhom štrky a piesky KSR-KAMEŇOLOMY SR,s.r.o. Zvolen + Kameň s.r.o. Slavnica /časť Borčice/, (dva DP)
1 Handlová uhlie Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza
22 Horné Srnie I. vápenec,slieňovec Cemmac a.s. Horné Srnie
69 Horné Vestenice dolomit VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, 972 22
91 Hôrka nad Váhom sľudy Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
51 Hradište dolomit Slovenské kameňolomy o. z. Hradište s.r.o., Východná 2338/21, 91108 Trenčín
59 Hrádok dolomit bez organizácie , zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b/ BZ
26 Hrušové vápenec Lom Cementáreň Vápenka Werk 7 s.r.o.v konkurze Nové Mesto nad Váhom, Čachtická 7, NMn/V
16 Ilava tehliarské suroviny bez organizácie , zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b/ BZ
84 Jabloňové vápenec Cestné stavby Žilina spol. s r.o., J. Milca 14, Žilina
52 Klížské Hradište vápenec KAROB,s.r.o.,958 45 Ješkova Ves 85, IČO:36322504 *19
64 Kostolné Mitice dolomit bez organizácie , zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b/ BZ
23 Krivoklát vápenec, sliene Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
44 Krnča kremenec PORFIX Sand, s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany
65 Krnča II. kremenec SLOVSKAL s r.o., Kameňolom Krnča, 956 19 Krnča 503
43 Ladce II. vápenec, sliene Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa, Ladce
80 Lietava-Drieňovica vápenec, sliene Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., L. Lúčka
72 Lietavská Lúčka slienitý vápenec X-ray Žilina, spol. s r.o., Závodská cesta 24,010 01 Žilina *11 *20
73 Lietavská Svinná vápenec Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka
98 Lúka I. dol. na chem.-tech.úč. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
31 Lúky pod Makytou pieskovec TRIKAM, s.r.o., Potôčky 1700/2, 020 01 Púchov, IČO 43 950 825 * 18 *29
85 Malá Bytča štrky a piesky Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové
41 Malá Lehota andezit VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO 36 706 311
56 Malá Lehota I. pyroxenandezit KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
40 Malé Kršteňany dolomit V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava *7
45 Malé Kršteňany I. dolomitické piesky V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava *7
24 Malé Kršteňany II dolomit V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava *7
13 Modrová dolomit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
14 Modrová I dolomit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
94 Mojtín váp. na chem.-tech.úč. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
95 Mojtín I. váp. na chem.-tech.úč. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
17 Nitrianske Pravno tehliarské suroviny Tondach Slovensko s.r.o. Nitrianske Pravno, Nádražná 79/28, N. Pravno
2 Nováky uhlie Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza
34 Nové Mesto nad Váhom vápenec Technické služby mesta NMnV, Klčové 34, 915 01 NMnV *4
55 Podhradie andezit AKE, s.r.o., Priemyselná 11, 971 01 Prievidza
67 Podlužany I. dolomit PD Podlužany, 956 52
90 Poruba keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
35 Preseľany nad Nitrou tehliarské suroviny Tehelňa Preseľany s.r.o., Školská 470, sídlo Preseľany okr. Topoľčany
47 Prievidza I. tehliarské suroviny bez organizácie , zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b/ BZ *2
96 Pružina váp. na chem.-tech.úč. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
97 Pružina I. váp. na chem.-tech.úč. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
77 Rajecká Lesná dolomit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
71 Rajec dolomit Dolkam Šuja a.s.Rajec, 015 01
54 Ráztočno dolomit Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
28 Rožňové Mitice vápenec, dolomit Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 5, NMn/V
53 Soblahov dolomit PD Trenčín-Soblahov, 913 38 *10
93 Solčany keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
88 Stráňavy-Polom dolomit, vápenec Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy- Lom Polom, P.O.BOX č. B 44 Pošta 1, Žilina
46 Súľovce kremenec bez organizácie /organizácia zanikla bez právneho nástupcu (ZKŠ š.p. Bratislava)/
70 Trenčianska Turná tehliarské suroviny Obec Trenčianska Turná, 913 21 Tr. Turná, IČO 00 312 053
42 Trenčianske Mitice I. vápenec KOVALD, s.r.o., Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 35 816 929
33 Tunežice grestenit PK Doprastav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina
86 Turie dolomit, vápenec Doprastav, a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava, IČO 31333320 *12
75 Turie I. dolomit Doprastav, a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava, IČO 31333320 *12
87 Veľká Čierna dolomit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, Zvolen
83 Veľká Čierna I. dolomit LUVEMA, spol. s r.o. M.R.Štefánika 43, 968 01 Nová Baňa *9
66 Závada dolomit RPD Závada, 955 01
97 Pružina I. váp. na chem.-tech.úč. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
77 Rajecká Lesná dolomit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
71 Rajec dolomit Dolkam Šuja a.s.Rajec, 015 01
54 Ráztočno dolomit Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
28 Rožňové Mitice vápenec, dolomit Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 5, NMn/V
53 Soblahov dolomit PD Trenčín-Soblahov, 913 38 *10
93 Solčany keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
88 Stráňavy-Polom dolomit, vápenec Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy- Lom Polom, P.O.BOX č. B 44 Pošta 1, Žilina
46 Súľovce kremenec bez organizácie /organizácia zanikla bez právneho nástupcu (ZKŠ š.p. Bratislava)/
70 Trenčianska Turná tehliarské suroviny Obec Trenčianska Turná, 913 21 Tr. Turná, IČO 00 312 053
42 Trenčianske Mitice I. vápenec KOVALD, s.r.o., Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 35 816 929
50 Tuchyňa tehliarské suroviny Mikona s.r.o.Lúky, 020 53 *14
33 Tunežice grestenit PK Doprastav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina
86 Turie dolomit, vápenec Doprastav, a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava, IČO 31333320 *12
75 Turie I. dolomit Doprastav, a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava, IČO 31333320 *12
87 Veľká Čierna dolomit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, Zvolen
83 Veľká Čierna I. dolomit LUVEMA, spol. s r.o. M.R.Štefánika 43, 968 01 Nová Baňa *9
66 Závada dolomit RPD Závada, 955 01
Čierna

 

Stav k 20.2.2012 


Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Prievidzi