Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

P.č. Názov CHLÚ Ev. č. Organizácia Nerast
1. Rudňany 1/e Fe, Cu, Hg rudy, baryt, spekularit
2. Slovinky 2/e Rudné bane, š.p. Banská Bystrica Cu rudy
3. Rožňava 4/e Gemer Can, s.r.o., Bratislava sideritové rudy s vysokým obsahom Cu
4. Nižná Slaná 5/e siderit
5. Smolník 6/e ŠGÚDŠ Bratislava pyrit, chalopyrit
6. Mlynky 7/e ŠGÚDŠ Bratislava Cu-Fe rudy
7. Lubeník 8/e SLOVMAG, a.s. Lubeník magnezit, dolomitický magnezit, dolomit
8. Lubeník I - Amag 9/e SLOVMAG, a.s. Lubeník magnezit
9. Jelšava 10/e SMZ, a.s. Jelšava magnezit, dolomit. magn., dolomit
10. Jaklovce 11/e Calmit, spol. s r.o. vápenec
11. Spišská Nová Ves 12/e VSK a.s., Spišská Nová Ves sadrovec a anhydrit
12. Olcnava 13/e KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. vápenec
13. Švedlár 14/e kremeň
14. Muráň I 15/e dolomit
15. Kvetnica 16/e melafýr
16. Sp. Podhradie I - Dreveník 17/e EURO KAMEŇ, s.r.o. travertín
17. Žehra 18/e travertín
18. Slavec 20/e Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec vápenec
19. Vyšné Ružbachy 21/e RETRO design, s.r.o. travertín
20. Čoltovo 22/e Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec vápenec
21. Spišské Tomášovce 24/e JURMI, s.r.o., Plavnica paleogenny pieskovec
22. Smižany 25/e tehliarske hliny
23. Spišské Podhradie 26/e tehliarske hliny
24. Spišská Nová Ves I 27/e VSK a.s., Spišská Nová Ves sadrovec a anhydrit
25. Poráč 28/e komplex. Fe, BaSO4, Cu, Hg rudy
26. Honce 29/e VSK MINERAL s.r.o. vápenec
27. Mokrá Lúka 31/e VSK MINERAL s.r.o. granit - žula
28. Plaveč I 32/e Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. štrkopiesky
29. Kamienka 35/e vápenec
30. Jarabina 36/e POĽANA - podiel. družstvo Jarabina vápenec
31. Čoltovo I 37/e KAM - BET, spol. s r.o. Gem. Hôrka vápenec
32. Silická Brezová 38/e VSK a.s., Spišská Nová Ves mramor
33. Silická Brezová I 39/e CANTERA, s.r.o., Štítnik vápenec
34. Revúca 40/e tehliarske hliny
35. Lipovník 41/e vápenec
36. Spišská Belá 42/e tehliarske hliny
37. Batizovce 43/e Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. štrkopiesky
38. Batizovce I 44/e Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. štrkopiesky
39. Spišská Nová Ves IV 46/e VSK MINERAL s.r.o. dolomit, dolomitický vápenec
40. Hranovnica 48/e EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. melafýr, kremité porfýry
41. Plaveč 49/e Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník štrkopiesky
42. Markušovce 53/e SABAR, s.r.o., Markušovce vápenec
43. Mníšek nad Hnilcom 54/e ŠGÚDŠ Bratislava polymetalické rudy
44. Stará Voda 55/e ŠGÚDŠ Bratislava kremeň
45. Závadka 57/e ŠGÚDŠ Bratislava kremeň
46. Mníšek nad Hnilcom I 58/e ŠGÚDŠ Bratislava kremeň
47. Smolník II 59/e ŠGÚDŠ Bratislava kremeň
48. Gemerská Hôrka 60/e Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník sadrovec a anhydrit
49. Stará Ľubovňa - Marmon 63/e červené krinoidové kryšt. vápence
50. Štofová dolina 64/e ŠGÚDŠ Bratislava kremeň
51. Rožňava III 66/e Gemer Can, s.r.o., Bratislava polymetalické rudy
52. Hôrka 67/e ŠGÚDŠ Bratislava mangánová ruda
53. Ochtiná - magnezit 69/e ŠGÚDŠ Bratislava magnezit
54. Helcmanovce 70/e ŠGÚDŠ Bratislava Cu rudy
55. Folkmárska skala 71/e ŠGÚDŠ Bratislava vápenec
56. Čučma 72/e Uranpres, s.r.o. xenotín
57. Gelnica - Cu rudy 73/e ŠGÚDŠ Bratislava Cu rudy
58. Gemerská Poloma 74/e EUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma mastenec
59. Kameňany 75/e ŠGÚDŠ Bratislava dekoračný kameň
60. Čierna Lehota 76/e ŠGÚDŠ Bratislava dekoračný kameň
61. Sp. Nová Ves - Novov. Huta 77/e Ludovika Energy, s.r.o. rádioaktívne suroviny
62. Smižany I 79/e ŠGÚDŠ Bratislava sadrovec, anhydrit
63. Šivetice 80/e keramické íly
64. Prakovce 81/e ŠGÚDŠ Bratislava polymetalické rudy
65. Behynce 83/e Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec tehliarske suroviny
66. Hajnačka 84/e tehliarske suroviny
67. Hnúšťa - Mútnik 85/e Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. mastenec a magnezit
68. Husiná 86/e KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. čadič
69. Husiná I - Kam. dolina 87/e MINERALS MINING SK s.r.o., Košice čadič
70. Konrádovce 88/e BAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec čadič
71. Ploské 89/e magnezit
72. Rimavská Baňa 90/e KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. biotitická parabridlica
73. Rovné - Burda 91/e magnezit
74. Tisovec 92/e Calmit, spol. s r.o. vápenec
75. Hnúšťa I - Samo 93/e ŠGÚDŠ Bratislava mastenec
76. Hrušovo 96e ŠGÚDŠ Bratislava vysokopercentný vápenec
77. Kokava I 97/e Rudné bane, š.p. B. Bystrica mastenec
78. Rovné 99/e INTOCAST Slovakia, a.s., Košice - Šaca magnezit
79. Nižná Slaná - siderit 101/e ŠGÚDŠ Bratislava siderit
80. Jaklovce II - azbest 102/e ŠGÚDŠ Bratislava azbest
81. Jaklovce I 103/e ŠGÚDŠ Bratislava baryt
82. Gemerská Ves 104/e ŠGÚDŠ Bratislava baryt, anhydrit, sadrovec
83. Ochtiná I 105/e ŠGÚDŠ Bratislava Mo, W rudy
84. Vlachovo 106e TAKAMA GOLD, s.r.o. Valaská Au, Ag rudy
85. Tisovec I 107/e Rudné bane, š.p. B. Bystrica diorit, granodiorit, mramor
86. Slavošovce 108/e MASEVA, s.r.o. Košice živce
87. Matejovce nad Hornádom 109/e ŠGÚDŠ Bratislava sadrovec, anhydrit
88. Meliata 110/e ŠGÚDŠ Bratislava keramické íly
89. Markušovce I 111/e Rudohorská investičná spoloč., s.r.o. baryt
90. Spišská Nová Ves V 112/e Uranpres, s.r.o. anhydrit
91. Revúčka 113/e LENITAS, s.r.o., Žilina živce

Stav k 14.11.2014   


Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi (xls)