Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Bratislave


Názov DP Ev. č. Nerast Názov a sídlo organizácie
Bažantnica 113/A sklárske piesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným, 900 55 Lozorno 51
Bohunice 101/A zemný plyn bez organizácie po 2. výberovom konaní
Bohunice I. 102/A zemný plyn bez organizácie po 2. výberovom konaní
Boleráz 041/A tehliarske hliny Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
Borinka – Prepadlé 010/A vápenec bez organizácie po 2. výberovom konaní
Borský Jur  046/A tehliarske suroviny ECOBOR, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
Borský Jur I 093/A kvartérne pieskovce, neogénne íly, prachovce bez organizácie po 2. výberovom konaní
Borský Jur II 094/A kvartérne piesky bez organizácie po 2. výberovom konaní
Borský Peter 115/A sklárske a zlievarenské piesky NAJPI a.s., Kaplinské pole 20, 905 01 Senica
Borský Peter I 118/A sklárske a zlievarenské piesky NAJPI a.s., Kaplinské pole 20, 905 01 Senica
Buková 085/A vápence a dolomitické vápence Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o., 919 10 Buková
Cajla 045/A vápenec bez organizácie po 2. výberovom konaní
Cífer 112/A zemný plyn E – Invest Slovakia, s.r.o., Magurská 5/B, 831 01 Bratislava
Čierne Kľačany 092/A andezit CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra
Čierny Brod 111/A štrkopiesky AQUA BROD, s.r.o., Pri Panoráme 22, 945 01 Komárno
Chtelnica 079/A karbonatické zlepence a pieskovce Vitenckameň s.r.o., Kúria 104/2, 922 05 Chtelnica
Dechtice 066/A stavebný kameň (vápenec) JIVA – TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď
Dechtice I 049/A dolomitické piesky Poľnohospodárske družstvo Dechtice,  919 53 Dechtice č. 488
Devín 071/A granodiorit SVP, š.p., OZ Bratislava*,  Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Devínska Nová Ves II 095/A neogénne íly Slovenský odpadový priemysel, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Devínska Nová Ves III.-Glavica 028/A piesky Mestská časť Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 843 10 Bratislava
Dolný Lopašov 055/A dolomity – dolomitické piesky Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV,  922 04 Dolný Lopašov
Drahovce 059/A štrkopiesky ZAPA beton SK s.r.o., Nobelova 34, 830 00 Bratislava 
Gajary 078/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Gbelce 042/A tehliarske suroviny bez organizácie (DP bez evidovaných zásob výhradného ložiska)
GBELY 015/A naftenicko – parafinická ropa NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Gbely I. 013/A tehliarske suroviny TEHELŇA GBELY, s.r.o., Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely
Gbely III  073/A lignit Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
GBELY IV  083/A ropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit) NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Golianovo 100/A zemný plyn ENGAS, s.r.o., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra
Hlohovec I. 043/A štrkopiesky bez organizácie (činnosť v DP z rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v  Hlohovci o nemožnosti nakladania s pozemkami v DP pozastavená v roku 2006)
Hontianske Trsťany – Hrondín 037/A andezity ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Horná Krupá 069/A zemný plyn COMAG spol. s r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Horné Túrovce 053/A kremence Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce
Hostie 035/A dolomity – dolomitické piesky VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Hradište pod Vrátnom – Dolinka 063/A dolomitické piesky Roľnícke družstvo "Vrátno", 906 12 Hradište pod Vrátnom
Hubina 048/A dolomit KAMEŇOLOMY,  s. r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom
Jablonica 039/A vápenec KAMEŇOLOMY,  s. r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom
Jakubov I 089/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Jelenec 005/A kremence bez organizácie po 2. výberovom konaní
Kostolište 107/A zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Krátke Kesy 110/A mineralizované vody s obsahom jódových a brómových solí bez organizácie po 2. výberovom konaní
Križovany nad Dudváhom 099/A  zemný plyn – technicky využiteľný NAFTA a.s.,  Naftárska 965, 908 45 Gbely 
KÚTY 082/A zemný plyn a gazolín (sprievodný nerast lignit) NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Lančár 077/A dolomit – stavebný kameň Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, 922 03 Šterusy 199
Láb 026/A ropa, zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Levice III. - Zlatý Onyx  038/A travertín a onyxový mramor LEVITRADE, s.r.o., Sokolovská 2, 934 01 Levice
LOŠONEC 057/A melafýr ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Machulince I.  040/A tehliarska surovina bez organizácie po 2. výberovom konaní
MALACKY  016/A zemný plyn POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky
Malé Leváre 019/A štrkopiesky bez organizácie po 2. výberovom konaní
Marianka 002/A stavebný kameň (kremitý fylit) Ing. Karol Pavlovič, Rožňové Mitice 19, 913 22 Trenčianske Mitice
Mojzesovo 096/A íl pre tehliarsku výrobu bez organizácie po 2. výberovom konaní
Myjava I. 047/A tehliarska surovina Tomišová Alžbeta, obch. meno Alžbeta Tomišová ARMAT, Tehelná 468/21, 907 01 Myjava
Obyce 022/A andezity Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce
Obyce I.  031/A andezity bez organizácie po 2. výberovom konaní
Okoč 074/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Okoč I. 106/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Pernek 012/A vápenec DB REAL FINANCE, s.r.o., 029 56 Zákamenné č. 1071
Pezinok 097/A antimónové rudy METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o., Malacká cesta 2223, 902 01 Pezinok
Pezinok I. 060/A tehliarska surovina Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., Tehelná 9, 902 01 Pezinok
Pezinok II. 109/A zlato – arzenopyritové a antimónové rudy ELGEO - Trading, s.r.o., Kukučínova 5, 902 01 Pezinok
Plavecké Podhradie 021/A vápence bez organizácie po 2. výberovom konaní
Plavecký Peter 009/A vápenec bez organizácie po 2. výberovom konaní
Plavecký Štvrtok I 091/A zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Plavecký Štvrtok II 090/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s.,  Naftárska 965,  908 45 Gbely
PODBRANČ I 080/A stavebný kameň (vápenec) ORNOX Invest, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava
Pohranice 064/A vápenec V.D.S. a.s., Martinengova 18,  811 02 Bratislava 
Prašník I. 036/A dolomit LOMtrans, s.r.o., 925 51 Šintava č. 672
Rohožník III. 030/A vápenec CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Rohožník IV 062/A slieň bez organizácie po 2. výberovom konaní
Rovinka 070/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Rybník nad Hronom 011/A andezit ČESATO, s.r.o., Haanova 2614/48,  851 04 Bratislava
Semerovo 024/A tehliarske hliny bez organizácie po 3. výberovom konaní
Sološnica 056/A melafýr ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Sološnica I 088/A ílovce CRH (Slovensko) a.s.,  906 38 Rohožník
Studienka – Závod 020/A ropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit) NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
SUCHOHRAD 018/A zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Šajdíkove Humence 001/A zlievarenské piesky KERKOSAND spol. s r.o., 906 07 Šajdíkove Humence 134
Šaštín 072/A sklárske a zlievarenské piesky LB MINERALS, a.s., Tomášikova 35, 043 22 Košice
ŠOPORŇA 051/A štrkopiesky V.D.S. a.s., Martinengova 18,  811 02 Bratislava 
Špačince 098/A zemný plyn bez organizácie po 2. výberovom konaní
Štefanov 017/A naftenicko – parafinická ropa (sprievodný nerast lignit) NAFTA a.s.,  Naftárska 965,  908 45 Gbely
TRAKOVICE 086/A zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Trstín 084/A dolomit a vápnitý dolomit ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Trstín I 117/A dolomit vhodný na chemickotechnologické spracovanie ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Unín I 076/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Veľké Kostoľany 103/A zemný plyn bez organizácie po 2. výberovom konaní
Veľké Kostoľany I.  108/A zemný plyn GS Slovakia a.s. , Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra
Veľký Cetín 050/A štrkopiesky Alexander Borbély, obch. meno : AB STAV Borbély, 951 05 Veľký Cetín č. 679
Veľký Grob 104/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Veľký Grob I. 105/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Volkovce 029/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Vrbové I. – Prašník 006/A vápenec bez organizácie po 2. výberovom konaní
Vysoká 014/A zemný plyn bez organizácie po ukončení ťažby
Vysoká pri Morave III. - časť A 065/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Vysoká pri Morave III. - časť B 114/A štrkopiesky bez organizácie po 2. výberovom konaní
Záhorská Ves 116/A horľavý zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
ZÁVOD 081/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s.,  Votrubova 1,  821 09 Bratislava
Zlaté Moravce II. 004/A tehliarska hlina (íl) Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
Žirany 087/A vápenec Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15,  811 04 Bratislava

 Stav k 20.09.2017 

Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov – Obvodný banský úrad v Bratislave (xlsx)