Novinky banského úradu

11. 11. 2014

Voľné miesta

 Na stránkach boli zverejnené VÝBERY na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na:

1. Hlavnom banskom úrade v Banskej Štiavnici – jedno miesto

2. Obvodnom banskom úrade v Košiciach – dve miesta

 

celý článok

6. 10. 2014

Oznam o platnosti osvedčení a preukazov

Oznam Hlavného banského úradu o platnosti osvedčení a preukazov na činnosti na vyhradených technických zariadeniach … 

celý článok

Hlavný banský úrad

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...