Novinky banského úradu

27. 1. 2016

Informácia

Hlavný banský úrad zverejnil na svojich stránkach materiál MH SR k NV SR o  o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu

Tento materiál nájdete v položke „Úradná tabuľa / Iné oznamy “ 

celý článok

Hlavný banský úrad

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...