Novinky banského úradu

6. 3. 2015

Ponuka na predaj prebytočného majetku

Oznam o zverejnení ponuky prebytočného majetku štátu na predaj …

celý článok

19. 2. 2015

Voľné miesta

 Na stránkach boli zverejnené VÝBERY na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na:

1. Hlavnom banskom úrade v Banskej Štiavnici – jedno miesto

2. Obvodnom banskom úrade v Prievidzi – jedno miesto

 

celý článok

Hlavný banský úrad

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...