Novinky banského úradu

Oznamujeme úradným stránkam Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, že z dôvodu výmeny okien v celom priestore úradu v 5. až 7. týždni 2020, bude vybavovanie úradných stránok prebiehať v pomerne nekomfortnom prostredí s možnými obmedzeniami, za čo sa im touto cestou ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...