Novinky

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu opakujúcich sa technických problémov na pevných telefónnych linkách Hlavného banského úradu je možné, že sa nebudete môcť dovolať na  jednotlivé kontaktné telefónne čísla. Žiadame Vás preto, aby ste v prípade potreby telefónnu voľbu opakovali neskôr, resp. volali vedúcich zamestnancov na mobilné telefónne čísla.

Zverejnená Ročná správa o činnosti HBÚ a OBÚ za rok 2018 

Zverejnená správa o stave  BOZP za rok 2018