Novinky

05.04.2019 – Obmedzenie služieb pre stránky úradu a verejnosť: 

Na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. o prerušení distribúcie elektriny na Hlavnom banskom úrade v Banskej Štiavnici oznamujeme stránkam úradu a verejnosti, že v predpokladanom čase od 08.30 hod. do 14.00 hod. dňa 05.04.2019 nebude možné sa telefonicky dovolať na úrad a ani inak elektronicky komunikovať s úradom. 

Zverejnená správa o stave  BOZP za rok 2018  

Aktualizácia obsahu ročnej správy 2018