Novinky

Zverejnená Ročná správa o činnosti HBÚ a OBÚ za rok 2018 

Zverejnená správa o stave  BOZP za rok 2018  

 

Oznam pre verejnosť,

 

Z dôvodu poruchy na telefónnej ústredni, nie je možné dovolať sa na úradnú linku.

V prípade potreby, použite prosím e-mail hbu@hbu.sk

Ďakujeme za porozumenie.