Iné oznamy


Novoročné prijatie u prezidenta Slovenskej republiky

Dňa 10. januára 2018 boli zástupcovia baníckych spolkov a cechov Slovenska, zástupcovia štátnej banskej správy SR, akademickej obce, starostovia banských miest a obcí SR, ako i zástupcovia českého baníckeho stavu slávnostne prijatí prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. 

baníci u prezidenta - 10

baníci u prezidenta - 10

baníci u prezidenta - 10 

26196041_10156097395219810_3852743213919105979_n 

 

XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ

V dňoch 24. – 26. septembra 2017, organizoval Hlavný banský úrad v Bratislave pod záštitou ministra hospodárstva SR Petra Žigu, v poradí už XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia krajín: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Írsko a Estónsko. Na naše pozvanie sa stretnutia zúčastnil i zástupca Európskej komisie Rodrigo Chanes Vicente, Police Officer, DG Internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit C.2. Resource Efficiency and Raw materials. Ústrednou témou rokovaní bola „Surovinová politika a jej dopady na ťažbu ložísk nerastných surovín“. V rámci stretnutia zástupcovia zúčastnených krajín navštívili i podzemný zásobník plynu v Gajaroch, patriaci spoločnosti Nafta, a.s. Na stretnutí boli prezentované pohľady, názory a skúsenosti zástupcov jednotlivých krajín na ich surovinové politiky v kontexte na očakávaný vývoj vo využívaní nerastných surovín v EÚ, ale i vo svete. Zo stretnutia bolo spísané memorandum.

Memorandum – AJ

Memorandum – SJ 

Fotogaléria:

úvodná obrazovka stretnutia 

xxiii

 xxiii

 

xxiii

xxiii xxiii


 xxiii

 xxiii

 xxiii

xxiii xxiii

 xxiii