Ponuka prebytočného majetku

Na tomto mieste zverejňuje Hlavný banský úrad ponuky na bezodplatný prevod alebo predaj nepotrbného hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu, ktorý má vo svojej správe:

 

1. Osobný automobil Škoda Octavia – sedan 

 

V budúcnosti sa bude prebytočný hnuteľný a nehnuteľný majetok zverejňovať na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, v Registri ponúkaného majetku štátu: www.ropk.sk