Vyvlastňovacie konania

Oznámenia o vyvlastňovacích konaniach podľa § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 Pozn: oznámenia o vyvlastňovacích konaniach pred 20.02.2018 nájdete v zložke: Správne konania

 OBÚ  Navrhovateľ Katastrálne územie   Oznámenie Zverejnené dňa
Banská Bystrica GEOKOMPLEX, a.s. Pinciná Ukončenie vyvlastňovacieho konania  19.10.2018
Prievidza Kamenivo Slovakia, a.s. Malá Bytča Ukončenie vyvlastňovacieho konania 21.05.2019