Vzory tlačív

 hrady  

 • tlacivo-priznanie-uhrady-za-dobyvaci-priestor.rtf
 • tlacivo-priznanie-uhrady-za-vydobyte-nerasty-2008.rtf
 • tlacivo-priznanie-uhrady-za-vydobyte-nerasty-od-1-1-2009.rtf
 •   

  Účty Hlavného banského úradu po zavedení SEPA BANK od 1. februára 2014

  Hlavný banský úrad má všetky účty vedené v :

  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

  SWIFT, res. BIC kód: SPSRSKBA 

  SWIFT resp. BIC kód je bankový identifikačný kód, ktorý sa používa prevažne pri bankovom prevode do zahraničia, kedy ho musíte uviesť pri platbe. V rámci SWIFT má každá banka svoj unikátny kód. 
  Názov účtu: Číslo účtu: IBAN:
  Výdavkový účet štátneho rozpočtu   7000061841 / 8180      SK80 8180 0000 0070 0006 1841     
  Príjmový účet - pokuty 7000061825 / 8180 SK27 8180 0000 0070 0006 1825
  Príjmový účet - správne poplatky 7000445511 / 8180 SK08 8180 0000 0070 0044 5511

   UPOZORNENIE!!!

  Účet na správne poplatky po 15. 02. 2016 na platenie správnych poplatkov nepoužívajte!!! Od 01. 03. 2016 bude tento účet zrušený.

  Pre správny postup platenia správnych poplatkov si prečítajte informáciu o správnych poplatkoch, ktorá je uvedená v Novinkách!!! 

    Účty za vydobyté nerasty (VN) a za uskladnenie plynov a kvapalín (UPK):

  Názov účtu: Číslo účtu: IBAN:
  OBÚ BA - VN 7000203344 / 8180      SK38 8180 0000 0070 0020 3344     
  OBÚ BA - UPK                                   7000203352 / 8180 SK16 8180 0000 0070 0020 3352
  OBÚ BB - VN 7000203360 / 8180 SK91 8180 0000 0070 0020 3360
  OBÚ PD - VN 7000203379 / 8180 SK63 8180 0000 0070 0020 3379
  OBÚ SNV - VN 7000203387 / 8180 SK41 8180 0000 0070 0020 3387
  OBÚ KE - VN 7000203395 / 8180 SK19 8180 0000 0070 0020 3395
  OBÚ KE - UPK 7000203408 / 8180 SK56 8180 0000 0070 0020 3408

   

  Účty za dobývacie priestory (DP) platné od 01.01.2014

   UPOZORNENIE:

  Pri platbách úhrad za dobývacie priestory je potrebné ako variabilný symbol uvádzať evidenčné číslo dobývacieho priestoru, tzv. fólio. Uvádza sa len číslo vo formáte 3 –miestného čísla (napr. 007). Lomka a písmeno za lomkou, ktoré označuje príslušný obvodný banský úrad, sa vo variabilnom symbole neuvádza.

  Uvádzanie variabilného čísla podľa tohto pokynu je nevhnutné pre správnu identifikáciu úhrady.

  Názov účtu: Číslo účtu: IBAN:
  OBÚ BA - DP                                     7000478743 / 8180      SK91 8180 0000 0070 0047 8743     
  OBÚ BB - DP 7000478751 / 8180 SK69 8180 0000 0070 0047 8751
  OBÚ PD - DP 7000478778 / 8180 SK19 8180 0000 0070 0047 8778
  OBÚ SNV - DP 7000478794 / 8180 SK72 8180 0000 0070 0047 8794
  OBÚ KE - DP 7000478786 / 8180 SK94 8180 0000 0070 0047 8786

   

Obsah správy o činnosti

Obsah správy o činnosti organizácií