Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Prievidzi


Názov organizácie IČO Rozsah
AGROFARMA, spol. s r.o., 018 56 Červený Kameň 31574912 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
AKE, s.r.o., Priemyselná 11, 971 01 Prievidza 36569950 § 2 pis. b,c,d,e,§ 3 pís.a
AX STAVAS, s.r.o. Prievidza, J.Murgaša 1, 971 01 36315940 § 3 písm. a
B a B plus s.r.o., Okružná 49, 972 26 Nitrianske Rudno  36329193 § 3 písm. a
Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36 777 391  36777391 § 2 písm. b), c), d) e), § 3 písm. a)
BEMES, s.r.o., J. Vuruma 8, 010 01 Žilina 31613519 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka 31561837 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
CEMMAC a.s. Horné Srnie, 914 42 31412106 § 2 písm. b,c,d,e
Cestné stavby Žilina spol. s.r.o., Štrková 17, 011 54 Žilina 31568963 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
D.A.L., spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 13 Žilina 36 413 861 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís.a
DARJA spol s. r.o., Bolešov 96, 018 53 Bolešov 31597181 § 2 písm. b,c,d,e § 3 písm.a
DOBÝVANIE, s.r.o. Stráňavy - Lom Polom, 013 25  36372463 § 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a
DOLKAM Šuja a.s., Šuja, 015 01 Rajec 31561870 povrch § 2 písm.b),c),d), e)
DOLMIT s. r. o., Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín 47085771 povrch § 2 písm.b),c),d),e), § 3 písm. a)
DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca 36008184 § 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a
DOPSTA s.r.o. , M. Rázusa 836/4 971 01 Prievidza  45719888 § 2 pís. b,c,d,f,g
DREVOS SV s.r.o., 018 54 Kameničany 36327271 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
DRVEX, s.r.o., Lietava 611, 013 18 Lietava 36751456 § 2 písm. b,c,d,e § 3 písm.a
D.S.L. ,spol. s r.o.Palárikova 76, 022 01 Čadca 48022730 § 2 písm. b), c), d) e),   § 3 písm. a)
ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina 31588506 § 2 písm. b,c,d,e § 3 písm.a
ESIN construction, a. s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO 44 318 596    44318596 § 2 písm. b,c,d,e,g, § 3 písm. a)  
EXPLOIT, s. r. o., Závada 197, 955 01 Závada 47603127 § 2 písm. b), c), e), § 3 písm. a)
FRYSLA Slovakia, s.r.o. Trenčianske Jastrabie č. 56, 913 22 35816937 § 2 písm. b,c,d,e,f,g,h,           § 3 písm. a
HCO, s.r.o., Krásno nad Kysucou č. 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou 36413151 povrch § 2 písm.b),c),d),e), § 3 písm. a)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 71 36005622 § 2 písm. b,c,d,e, h
HYDROSANING spol s r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza 31576826 § 3 písm. a
I.S.I.T.C., s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka 45914206 § 2 písm. b) , c)
K.L.K., spol. s r.o., P.O. BOX 1, 916 31 Kočovce 31437656 § 3 písm. a
Kamenivo Slovakia a.s.,Areál Prefa, 014 04 Bytča Hrabové  35791713 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
KAMEŇ ARENIT s.r.o., Streďanská 1013/25, 955 01 Topoľčany 50447947 § 2 písm. b), c), d) e), § 3 písm. a)
Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 5, 915 77 34121358 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
KAROB s.r.o., Ježkova Ves 85, 958 45 36322504 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
KOVALD, s.r.o., Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 35816929 § 3 písm. a), § 2 písm. a) až d)
LENITAS s.r.o., Tajovského 5, 010 01 Žilina 39691135 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
LESOSTAV SEVER s.r.o. Žilina, Riečna 39, 010 04 36014427 § 3 písm. a
LHODOL s.r.o. Dolkam Šuja Rajec, 015 01 36009962 § 2 písm. d
LIM PLUS, spol. s.r.o., Pod Juhom 33, 911 01 Trenčín 43938299 § 2 pís. b,d,e, § 3 pís. a
Mestský podnik služieb, príspevková organizácia, ul. Podzávoz č. 284, 022 01 Čadca 00 183 326 § 3 písm.a
Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka, Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina  36436267 § 2 písm. b), c), e), § 3 písm. a)
Obec Trenčianska Turná, Bánovská 86, 913021 Trenč. Turná 00 312 053 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
OBCHOD S PALIVAMI s.r.o., Radová 21, 010 03 Žilina 36400467 § 3 písm. a
OMT Slovakia, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina 46444840 § 2 písm. b), c), d), e),§ 3 písm. a)
PALIVÁ A ZEMNÉ PRÁCE BELANEC, s.r.o., Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina 36832812 povrch § 2 písm. b), c), e) a § 3 písm a) 
Pasienkový urbár, pozemkové spoločenstvo,  Modrová č. 187, 916 35 Modrová 42022720 § 3 písm. a)
PASPOL, s.r.o., Pravenec 421, 972 16 Pravenec 35821574 § 2 písm. b,c,d,e § 3 písm.a
PK Doprastav, a.s., Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina 35697814 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
Podieľnícke družstvo Považie Považany, č. 121, 916 26 00 207187 § 3 písm.a
Poľnohospodárske družstvo Bolešov, 018 53 Bolešov 00 200 018 § 2 pís. b,c,d, § 3 pís. a
Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 00 205 567  § 2 písm. b, c, d, e
Poľnohospodárske družstvo Podolie, 916 22 00 207 161 § 3 písm. a
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, Družstvo, 956 41 00 205 788 § 3 písm. a
Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa  31615716 § 2 písm. b,c,d,e
PREFA-STAV s.r.o. Topoľčany, Krušovská 2093, 955 01 34102507 § 3 písm. a
RODAN PRIEVIDZA, s.r.o., Makovického 498 6/4, 971 01 Prievidza 36315028 § 2 pís. b,c,d,e,f,g § 3 pís. a
Roľnícke podielnícke družstvo Závada, 955 01, Závada 197 31435637 §2:b,c,d,e, §3:a
PORFIX Sand s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany 47512296 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
ROSETA, s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová  46593446 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
ROSSETA s.r.o., Školská č. 144/58, 013 06 Terchová 36284475 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
ROZMARÍN , a.s., Rozmarínová 1, 911 01 Trenčín 36004111 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
S-BAU SK, s.r.o., Prievidza; Lipová 468/1; 97101 Prievidza 44129556 §2:b,c,d,e,g,h, §3:a
SEGNIS, spol. s r.o., Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske 31430317 § 2 písm. b, ,d e,§ 3 písm. a
SESTAV, s.r.o. Ilava, Sihoť 825/85, 019 01 36014559 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
SHR, s.r.o., so sídlom Stavbárov 55/5, 971 01 Prievidza 47 603 127 § 2 písm. b), c), e), g)  
Silver Farm, s. r. o., Striebornická 437/30, 956 41 Uhrovec  46272151 § 2 písm. b), c), d) e), g,§ 3 pís. a)
SITAMNAJ, s.r.o., Liešťany 86 36751707 § 2 pis. b,c,d,e,§ 3 pís.a
Skanska, a.s, organizačná zložka Slovensko, Košovská cesta 16,971 01 Prievidza 36061603 § 2 písm. b), c), d) e),   § 3 písm. a)
Slovitrans, s.r.o., Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 44945744 § 2 písm. b,c,d,e
SLOVSKAL s.r.o. Kameňolom Krnča, 956 19 Krnča 503  34112758 § 2 písm. b,c,d,e
Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o., Východná 2338/21, 911 08 Trenčín 50266799 § 2 písm. b), c), d) e), § 3 písm. a)
Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, Slnečná 20, 914 41 Nemšová, časť Kľúčové 34006117 § 2 písm. b,c, § 3 písm.a
SSB GoMin, s.r.o. , Palackého 85/5, 911 01 Trenčín 48300977 § 2 písm. b), c), d) e), § 3 písm. a)
Starý urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová č. 187, 916 35 Modrová 42022711 § 3 písm. a)
STAVCEST s.r.o. Trenčín, Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín 44150814 §3:a,
Stavebná mechanizácia, s.r.o., Bytčianska 123, 010 03 Žilina 36397971 § 2 písm. b), c), d) e),   § 3 písm. a)
STIM CORP., s. r. o., Soblahovská 63, 911 01 Trenčín 44836104 povrch § 2 písm.b),c),d),e), § 3 písm. a)
SVH s.r.o., Kameničany 308, 018 54 Kameničany                                 47696702 § 2 písm. b,c,d,e , § 3 písm. a
T&B SK Bojnice, Nemocničná 6 972 01 Bojnice 36054771 § 2 pís. b,c,d,e,g, § 3 pís. a
TatraCom - Ferro s.r.o., Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 31595014 § 3 písm. a)
Tehelňa Preseľany s.r.o., Školská 470, 956 12 Preseľany okr.Top. 36529737 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
Technické služby mesta NMnV, s.r.o., Klčové 34, 915 01 NMnV 00 350 656 § 2 písm. c 
TKBČ, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza 43788661 § 2 pis. b,c,d,e,f,g
TMG , a.s., Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza, IČO 31 645 909   31645909 § 2 písm. b,c,,e,g
TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. , Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 31354912 § 2 písm. b,c,d,e
TOWER BC, a. s., Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza 44073097 § 2 písm. b), c), e), f), g), § 3 písm. a)
TRELLING spol. s r.o., Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín, IČO 31 441 114   31441114 § 2 písm. b,c,d,e , § 3 písm. a
TuCon, a.s., Priemyselná 2, 010 01 Žilina 44802030 §2:b,c,d,g,h,
UNICO, s.r.o., Závodská č. 42, 010 01 Žilina 36392715 § 2 pís. b,c,d,e, § 3 pís. a
ÚTES spol.s r.o. Lieskovská cesta 587/13, 018 41Dubnica nad Váhom 31640478 § 3 písm. a
VÁHOSTAV - SK, a.s. Žilina, Hlinská 40, 011 18 31356648 § 2 pís. b, § 3 pís. a
VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice s.č. 307, 972 22 36329398 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a
VOD-EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 33, 911 38 31411908 § 3 písm. a
VOMA-SK, spol. s r.o., Legionárska 225/9, 010 01 Žilina  36625612 povrch § 2 písm.b),c),d),e), § 3 písm. a)
X-ray Žilina, spol. s r.o., Makovického 15, 01001 Žilina 36417394 §2:b,c,d,e, §3:a
Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Krivosúd-Bodovka, 913 11 34073558 § 3 písm. a
Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj 111, 972 29 Čavoj 36123552 § 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a)          
ZEMPRA s.r.o., Záhradnícka 270, 019 01 Ilava 31589871 § 2 pís. b,c,d,e § 3 pís. a


Stav k 31.12.2016 

Súbor na stiahnutie: Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Prievidzi (xls)