Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

Fólio Názov LNN Nerast Názov organizácie Stav ČVBS
1. Abovce - Pasienky štrkopiesky CHRUMEX, s.r.o. Lenka do 31.12.2012
2. Bagókó stavebný kameň PD Gemerské Dechtáre v likvidácii neťaží sa
4. Batizovce - Nižné Poprady štrkopiesky Agrodružstvo SOD Poprad do 31.12.2008
3. Batizovce - severná časť štrkopiesky Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. do 31.12.2011
5. Bodnarec - odkalisko Nižné Slovinky flotačné piesky Rudné bane, š.p. Banská Bystrica do 31.12.2010
6. Branisko I. stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
7. Bretka stavebný kameň Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt do 31.12.2010
8. Buchwald pieskovec organizácia neurčená neťaží sa
9. Bušovce štrkopiesky ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
10. Čierna Hora stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
11. Čierna Lehota stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
12. Čoltovo vápenec KAM-BET, spol. s r.o. Čoltovo do 31.12.2017
14. Dobogó stavebný kameň AGRO EFECT, s.r.o. Jesenské neťaží sa
13 Dobšiná odval SILICON, a.s. Dobšiná do 31.12.2017
15. Drienčany stavebný kameň PD Drienčany neťaží sa
16. Drňa stavebný kameň PD Drňa v likvidácii neťaží sa
17. Drnava, Dionýz - odvaly hlušina organizácia neurčená neťaží sa
18. Gerlachov - juh štrkopiesky PD TATRAN Gerlachov do 31.12.2012
19. Gerlachov - Kozúbok štrkopiesky STEMP-MaG, s.r.o. Poprad neťaží sa
20. Gortva piesky Agócs Alexander, Jesenské do 31.12.2027
22. Hnilčík - Roztoky hlušina Obec Hnilčík do 31.12.2011
21. Hnúšťa odval INTOCAST Slovakia, a.s. Košice - Šaca do 31.12.2021
23. Hodejov tufy ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
25. Hodejov - Blhovce stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
24. Hodejov - STELLA SAND štrkopiesky Dušan Výboch, Košice do 31.12.2015
27. Hrachovo - Svetlá tehliarske suroviny ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
26. Hranovnica - Dubina stavebný kameň EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice do vyťaženia zásob
28. Hrušovo stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
29. Hubovo štrkopiesky Edita Hubayová, Tornaľa do 31.12.2015
30. Jaškovica pieskovec KAMEŇOPRIEMYSEL-Spiš, a.s. neťaží sa
31. Kaligrund - odkalisko flotačné piesky Kovohuty Krompachy, a.s. neťaží sa
32. Kameňany stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
33. Kamenná serpentínovec PD Revúca neťaží sa
34. Klenovec - Ostrá stavebný kameň RD Klenovec neťaží sa
35. Kopačog - Husiná čadič EURO BASALT, s.r.o. Veľké Dravce do 30.06.2016
36. Kostolná a Stará Bašta stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
37. Levoča - Baláš štrkopiesky MATRIX SLOVAKIA, s.r.o. Spišská Nová Ves do 31.12.2015
38. Levoča - Baláš I. štrkopiesky Ing. J. Babej - GAS do vyťaženia zásob
39. Licince - juh stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
40. Licince - východ stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
41. Lubeník tehliarske suroviny organizácia neurčená neťaží sa
42. Markuška bridlica NOVEL, s.r.o. Košice do 31.12.2014
43. Markušovce - Bindt - odval hlušina organizácia neurčená neťaží sa
44. Meliata I. tehliarske suroviny ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
45. Mengusovce - Kimbjarg stavebný kameň PD Mengusovce do 31.12.2009
46. Nadabula - odval hlušina Prvá banská s.r.o., Spišská Nová Ves do 31.12.2014
47. Nová Ľubovňa tehliarske suroviny TEHLO-ARMO, s.r.o. Nová Ľubovňa neťaží sa
48. Plaveč tehliarske suroviny organizácia neurčená neťaží sa
49. Plavnica štrkopiesky ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
51. Podolínec stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
50. Poľanovce stavebný kameň Lom DPP, s.r.o. Prešov do 31.12.2029
52. Ragacz I. stavebný kameň TENKEŠ, s.r.o. Hajnáčka neťaží sa
53. Rákoš stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
54. Rakovnica - Mier - odval hlušina Mária Kováčová, Rakovnica do 30.06.2013
55. Rimavská Sobota-Čierna Lúka tehliarske suroviny ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
56. Rimavské Zalužany stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
57. Rožňava - odkalisko flotačné piesky RIS, a.s. Spišská Nová Ves do 24.09.2013
58. Rožňava II. tehliarske suroviny organizácia neurčená neťaží sa
59. Rudňany stavebný kameň DOPRAVEX s.r.o. Príbovce do 31.12.2016
60. Slovinky - hlušinová halda hlušina Ing. Otto Smik Spišská Nová Ves do 10.06.2020
63. Spišská Teplica stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
64. Spišská Teplica - Bor stavebný kameň PDP Spišská Teplica do 31.12.2013
65. Spišské Vlachy tehliarske suroviny SHELL, s.r.o. Košice neťaží sa
61. Spišský Hrhov stavebný kameň DOPRAVEX s.r.o. Príbovce do 31.12.2016
62. Spišský Štiavnik tehliarske suroviny organizácia neurčená neťaží sa
66. Šivetice tehliarske suroviny ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
67. Štefan - odvaly banská hlušina organizácia neurčená neťaží sa
68. Štrba tehliarske suroviny ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
69. Tatranská Kotlina stavebný kameň Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. bez obmedzenia
70. Tisovec stavebný kameň ŠGÚDŠ Bratislava neťaží sa
71. Toporec - Basy stavebný kameň VLaM SR, š.p. Kežmarok do 31.12.2015
72. Toporec - Valing stavebný kameň ŠTRKOTREND, s.r.o. Stará Ľubovňa do vydobytia zásob
73. Tornaľa stavebný kameň organizácia neurčená neťaží sa
74. Tornaľa - Starňa štrkopiesky Ing. Jozef Orbán - GEOMER Slov. Ľupča do 20.09.2011
75. Veľká Lomnica štrkopiesky TUNELSTAV, s.r.o. do 31.12.2009
77. Veľká Lomnica štrkopiesky BEDIK, s.r.o. Kežmarok do 31.12.2009
76. Veľká Lomnica I. štrkopiesky RIVERSAND a.s. Bratislava do 31.12.2014
78. Vengliská štrkopiesky POĽANA PD Jarabina neťaží sa
79. Vernár stavebný kameň organizácia neurčená neťaží sa
81. Vlkyňa štrkopiesky Mária Csanková, Jesenské neťaží sa
80. Vyšný Slavkov stavebný kameň RD Vyšný Slavkov do vydobytia zásob

Stav k 31.12.2012 

Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov – Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi (xls)