Zoznam organizácií poverených na výučbu

Por.č. Organizácia Rozsah oprávnenia Číslo a dátum rozhodnutia
1. PYRODYN spiš s. r. o.,
Vodný rad 1, 053 04 Spišské Podhradie S, TVO, OO, PPV HBÚ č. 1413/2000-6 z 15.5.2001
(053/4412092)
2. SSTVP Banská Bystrica, S SBÚ č. 2148/2-751/1992 z 13. 8. 1992
9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica TVO HBÚ č. 695/2000 z 19. 9. 2000
OO HBÚ č. 2008/2003 z 3. 2. 2004
PPV HBÚ č. 2009/2003 z 3. 2. 2004
3. ZO SBS pri OBÚ Spišská Nová Ves TVO SBÚ č. 3070/II-1044/1991 z 30. 10. 1991
Markušovská cesta, 052 01 Spišská Nová Ves OO MH SR OŠBS č. 542/II/1994 z 22. 6. 1994
(tel. 053/4425256 PPV MH SR OŠBS č. 452/II/1994 z 23.6. 1994
4. KONŠTRUKTA-Defence, a.s. PŠS Lieskovec
018 41 Dubnica nad Váhom OO, P, PSV MH SR OŠBS č. 882/104/II-225/1993 z 9. 8.1993
(tel. 042/4427158, fax: 042/4475300) PPV MH SR č. 530/1955/1992 zo 4.2.1992
5. Inštitút vzdelávania,
Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves S, TVO, OO, PPV HBÚ č. 1802/1999 z 24. 3. 2000
905 823 456
6. PYRA s. r. o. Bratislava HBÚ č. 212/2000 z 1. 3. 2000
Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava PPV, OO, S, PSV HBÚ č. 416/2004 z 29. 7. 2004
(02 444 50 883) HBÚ č. 515/2004 z 18. 8. 2004
HBÚ č. 940-1496/2008 z 20. 6. 2008
7. MO SR Hlavný úrad logistiky OVTM, OMPČ,
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
školiace stredisko VÚ 5730 Nováky a VÚ 5730 Sklené P (A+C) HBÚ č. 76/2003 z 27.3.2003
fax 0960 345 254
(Sklené 0960 416 306)
8. Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. HBÚ č. 1626/1989 z 2. 5. 1990
Matice slovenskej 10 S HBÚ č. 568-783/2008 z 27. 5. 2008
971 01 Prievidza
9. Vojenský útvar 5728 Martin Centrum testovania munície
pracovisko Nováky PSV HBÚ č. 1331-1995/2011 z 2.12.2011
Duklianska 1, 972 71 Nováky
10. Ing. Miroslav Novotný - SAFETYNOV
Košická 11 PSV HBÚ č. 1445-2192/2012 z 18.12.2012
066 01 Humenné

S strelmajstri
TVO technickí vedúci odstrelov
OO
odpaľovači ohňostrojov
PPV predavači pyrotechnických výrobkov  
PSV práca s výbušninami
P pyrotechnici

Súbor na stiahnutie: Zoznam organizácií poverených na výučbu (pdf)