Chránené ložiskové územia

Evidencia chránených ložiskových území podľa obvodov pôsobností jednotlivých obvodných banských úradov:

! Údaje uvedené v týchto evidenciách majú len informačný charakter. O relevantné údaje je potrebné požiadať príslušný obvodný banský úrad !