Chránené ložiskové územia

Evidencia chránených ložiskových území podľa obvodov pôsobností jednotlivých obvodných banských úradov:


    UPOZORNENIE: 

    Údaje uvedené v týchto evidenciách majú len informatívny charakter.
    O relevantné údaje je potrebné požiadať príslušný obvodný banský úrad.