Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Bratislave

EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Bratislave
stav k 31.5.2021

 

Názov CHLÚ Ev. č. Nerast Organizácia
Bažantnica 206/a sklárske piesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným, 900 55 Lozorno 51
Bažantnica I 213/a zlievarenské piesky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Boleráz 002/a tehliarske hliny Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
Borinka – Prepadlé 003/a vápenec bez organizácie
Borský Jur 004/a tehliarske suroviny ECOBOR, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
Borský Jur I 145/a kvartérne pieskovce, neogénne íly, prachovce (tehliarska surovina) bez organizácie
Borský Jur II 146/a kvartérne piesky (tehliarska surovina) bez organizácie
Borský Jur III 161/a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Borský Peter 209/a sklárske a zlievarenské piesky NAJPI a.s., Kaplinské pole 20, 905 01 Senica
Buková 006/a vápence a dolomitické vápence Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o., 919 10 Buková
Cajla 007/a vápenec bez organizácie
Cífer 198/a zemný plyn E – Invest Slovakia s.r.o., Mudroňova 25/A, 811 01 Bratislava
Čeladice 178/a lignit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Červeník 169/a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Čierne Kľačany 010/a andezit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Priemyselná 6, 042 45 Košice
Chtelnica 047/a karbonatické zlepence a pieskovce bez organizácie
Dechtice 014/a stavebný kameň (vápenec) JIVA – TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď
Dechtice I 015/a dolomitické piesky Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice č. 488
Dechtice III. – Lažteky 159/a vápenec vysokopercentný Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Devín 011/a granodiorit SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Devínska Nová Ves II 012/a neogénne íly (tehliarska surovina) Esterian, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Dolný Lopašov 020/a dolomity – dolomitické piesky Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV, 922 04 Dolný Lopašov
Feld 218/a horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Gajary 023/a ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Gbelce 024/a tehliarske suroviny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
GBELY 025/a naftenicko - parafinická ropa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Gbely I. 026/a tehliarske suroviny TEHELŇA GBELY, s.r.o., Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely
Gbely III (Gbely-Kúty) 028/a lignit Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
GBELY IV 029/a ropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit) NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Golianovo 030/a zemný plyn ENGAS s.r.o., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra
Hlohovec I. 031/a štrkopiesky bez organizácie
Hontianske Trsťany – Hrondín 032/a andezity ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Horná Krupá 034/a zemný plyn COMAG spol. s r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Horné Lefantovce 200/a keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Horné Túrovce 037/a kremence Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce
Hostie 038/a dolomity-dolomitické piesky Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť Hostie, Hlavná 359, 951 94 Hostie
Hradište pod Vrátnom – Dolinka 039/a dolomitické piesky Roľnícke družstvo „Vrátno“, 906 12 Hradište pod Vrátnom
Hubina 044/a dolomit CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Jablonica 049/a vápenec CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Jakubov I 147/a ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Jedľové Kostoľany 194/a keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Jelenec 051/a kremence bez organizácie
Kostolište 164/a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Košariská 204/a dolomit vhodný na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Križovany nad Dudváhom 179/a zemný plyn – technicky využiteľný J&F, s.r.o., 919 24 Križovany nad Dudváhom 1
Krátke Kesy 191/a mineralizované vody s obsahom jódových a brómových solí bez organizácie
Kúty 061/a zemný plyn a gazolín (sprievodný nerast lignit) NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Kúty I. 172/a lignit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Ladice 195/a keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Lakšárska Nová Ves 163/a lignit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Lakšárska Nová Ves I 210/a zlievarenské piesky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Lančár 063/a dolomit - stavebný kameň Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, 922 03 Šterusy 199
Láb 062/a ropa, zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Levice III. - Zlatý Onyx 066/a travertín a onyxový mramor LEVITRADE, s.r.o., Sokolovská 2, 934 01 Levice
LOŠONEC 067/a melafýr ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Machulince I. 069/a tehliarska surovina bez organizácie
MALACKY 071/a zemný plyn POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky
Malé Leváre 074/a štrkopiesky bez organizácie
Mojzesovo 070/a íl pre tehliarsku výrobu bez organizácie
Myjava I. 079/a tehliarska surovina "Tomišová Alžbeta, obch. meno Alžbeta Tomišová ARMAT, Brezovská cesta 459/7, 907 01 Myjava
"
Mýtne Ludany - Šiklóš 177/a travertín bez organizácie
Nižná - Špačince 176/a zemný plyn bez organizácie - za časť CHLÚ v DP Špačince NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obid 203/a hnedé uhlie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Obyce 082/a andezity Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce
Obyce I. 083/a andezity bez organizácie
Okoč 084/a štrkopiesky DP Okoč : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Okoč I. : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Pernek 087/a vápenec DB REAL FINANCE, s.r.o., 029 56 Zákamenné č. 1071
Pezinok 088/a antimónové a zlato - arzenopyritové rudy DP Pezinok : METAL-ECO SERVIS, spol. s r.o., Malacká cesta 2223, 902 01 Pezinok, DP Pezinok II. : ELGEO - BANSKÁ, s.r.o., Antolská 27, 969 01 Banská Štiavnica
Pezinok I. 089/a tehliarska surovina Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., Tehelná 9, 902 01 Pezinok
Pezinok IV (Trojárová) 190/a zlato - arzenopyritové a antimónové rudy Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Plavecké Podhradie 091/a vápence bez organizácie
Plavecký Peter 093/a vápenec bez organizácie
Plavecký Štvrtok I 094/a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Plavecký Štvrtok II 095/a ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
PODBRANČ I 096/a stavebný kameň (vápenec) ORNOX Invest, s.r.o.,Michalská 9, 811 03 Bratislava
Pohranice 098/a vápenec V.D.S. a.s., Martinengova 18, 811 02 Bratislava
Prašník I. 100/a dolomit LOMtrans, s.r.o., 925 51 Šintava č. 672
Pukanec 171/a lignit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Rohožník III. 105/a vápenec CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Rohožník IV 103/a slieň bez organizácie
Rybník nad Hronom 110/a andezit ČESATO, s.r.o., Haanova 2614/48, 851 04 Bratislava
Semerovo 111/a tehliarske hliny bez organizácie
Sološnica 117/a melafýr ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Sološnica I. (Hrabník) 118/a cementárska sialitická surovina - ílovce CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Sološnica II. 202/a vápenec blokovo dobývateľný a leštiteľný Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Studienka - Závod 119/a ropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit) NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SUCHOHRAD 121/a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Šajdíkove Humence 123/a zlievarenské piesky KERKOSAND spol. s r.o., 906 07 Šajdíkove Humence 134
Šajdíkove Humence I. 199/a sklárske a zlievarenské piesky časť DP Šajdíkove Humence : KERKOSAND spol. s r.o., 906 07 Šajdíkove Humence 134, DP Borský Peter I : LESSAND a.s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Šamorín 183/a technicky použiteľné kryštály nerastov - granát ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Šamorín I. 196/a ropa a zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Šaštín 124/a sklárske a zlievarenské piesky LB MINERALS SK, s.r.o., Tomášikova 35, 043 22 Košice
ŠOPORŇA 125/a štrkopiesky V.D.S. a.s., Martinengova 18, 811 02 Bratislava
Štefanov I 208/a lignit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
TRAKOVICE 127/a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Trstín 129/a dolomit a vápnitý dolomit ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Trstín I 216/a dolomit vhodný na chemickotechnologické spracovanie ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Unín I 131/a ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Veľké Kostoľany 166/a zemný plyn ENGAS s.r.o., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra
Veľký Grob 148/a štrkopiesky DP Veľký Grob : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Veľký Grob I. : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Volkovce 135/a štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Vrbové I. - Prašník 137/a vápenec bez organizácie
Vysoká 139/a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Vysoká pri Morave III. 140/a štrkopiesok DP Vysoká pri Morave III. - časť A : ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, DP Vysoká pri Morave III. - časť B: bez organizácie
Záhorie 212/a zlievarenské piesky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Záhorská Ves 215/a horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Záhorská Ves I 219/a horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
ZÁVOD 142/a ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zlatno 184/a kremence Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Zlaté Moravce II. 144/a tehliarska hlina (íl) Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
Žikava 197/a keramické íly Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Žirany 143/a vápenec Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Bratislave