Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Košiciach

EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 15.11.2020

  

Názov CHLÚ Ev. č. Nerast Organizácia
Bačkov 89/d zemný plyn a sprievodné nerasty NAFTA a.s., Bratislava
Bánovce nad Ondavou 70/d zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Beša 100/d kremičitý piesok bez právneho nástupcu
Brehov 4/d andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca
Brehov I 109/d živce, polymetalické rudy, keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Brekov 5/d vápenec VSK MINERAL s.r.o., Košice
Brezina 2/d bentonit bez právneho nástupcu
Brezina I (Kuzmice) 68/d bentonit HEADS Slovakia, s.r.o., Družstevná pri Hornáde
Brezina I (Byšta) 69/d perlit bez právneho nástupcu
Bystré 3/d tehliarske íly bez právneho nástupcu
Čaňa 6/d štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
Čemerné 7/d tehliarske íly bez právneho nástupcu
Červenica 123/d Hg rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Červenica I 124/d opály Opálové bane Libanka, s.r.o., Prešov
Čičava 8/d ryodacit bez právneho nástupcu
Drienov 9/d tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Dvorníky 10/d korekčné sialitické íly CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
Fintice 11/d andezit LOMY, s.r.o., Prešov
Fintice I 12/d andezit LOMY, s.r.o., Prešov
Fintice II 126/d bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Gregorovce 121/d keramické íly bez právneho nástupcu
Hnojné 77/d lignit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hodkovce 80/d kobaltovo-niklové rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hodkovce I 131/d keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hosťovce 14/d vápenec CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
Hubošovce 13/d dioritický porfyrit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Juskova Voľa 17/d andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Kapušany 127/d bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Kapušianské Kľačany 19/d zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Komárany - Merník 20/d rumelka Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Košice 21/d Magnezit MEOPTIS, s.r.o., Bratislava
Košice IV (Hradová) 22/d granodiorit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Košice V 21/d magnezit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Košice VI 102/d urán-molybdénové rudy Ludovika Energy, s.r.o., Banská Bystrica
Kráľovce 66/d štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Kučín - Pusté Čemerné 35/d zeolit, zeolitový tuf viac organizácii má DP
/DP Pusté Čemerné, DP Pusté Čemerné I, DP Nižný Hrabovec, DP Kučín/
Ladmovce 25/d vápenec Bodroginvest, s.r.o., Košice
Ladmovce I 26/d vápenec Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ladmovce II 27/d vápenec “VAPEX, s.r.o,. Ladmovce“, Ladmovce
Lastovce 28/d tehliarske íly bez právneho nástupcu
Lipany 104/d ropa, horľavý zemný plyn Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Majerovce 86/d zeolit SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Malá Bara 106/d perlit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Malá Vieska 30/d dolomitické piesky Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Michaľany 31/d bentonit LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Michalovce 32/d tehliarske íly, haloyzit Štefan Pristaš, Prešov
Michalovce I 99/d keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Michalovce II 136/d horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Milhosť 33/d štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Močarmany 34/d tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Moravany 137/d horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Nižný Medzev 98/d komplexné železné rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Nižný Žipov 128/d bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Nováčany 117/d živce bez právneho nástupcu
Nováčany I 118/d kaolín bez právneho nástupcu
Nováčany II 119/d kaolín bez právneho nástupcu
Okružná - Borovník 37/d andezit EUROVIA SK, a.s., Košice
Oreské 38/d vápenec, dolomit, dolomitický vápenec AT Zemplín spol. s r.o., Kazimír
Palín 138/d horľavý zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava
Paňovce 87/d chryzotilový azbest Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Pavlovce nad Uhom 65/d zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Pavlovce nad Uhom I 72/d zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Poša 85/d kamenná soľ Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Pozdišovce 39/d keramické íly bez právneho nástupcu
Pozdišovce I 40/d zemný plyn, gazolín NAFTA a.s., Bratislava
Prešov I - Solivary 41/d kamenná soľ bez právneho nástupcu
Rakovec nad Ondavou 88/d zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Rožkovany 90/d štrkopiesky bez právneho nástupcu
Rudník 97/d kaolín (kaolinické piesky) LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Rudník I 110/d živce bez právneho nástupcu
Rudník II 116/d živce bez právneho nástupcu
Rudník III 120/d kaolín bez právneho nástupcu
Rudník IV 132/d živce /DP Rudník II/ LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Ruskov 91/d andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Ruskov I 44/d andezit PK Metrostav, a.s., Žilina
Sedlice 46/d dolomit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Sedlice I 47/d dolomit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Skrabské - starý lom 49/d vápenité sliene ZEOCEM, a.s., Bystré 282
Skrabské I – Biela hora 50/d vápenité sliene bez právneho nástupcu
Slanec 48/d andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Stanča 125/d bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Svätuše 51/d andezit Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ťahanovce 52/d keramické íly LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Tisinec 53/d tehliarske íly bez právneho nástupcu
Trebejov 54/d dolomity vhodné na chem. technologické spracovanie Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Trebišov 101/d zemný plyn a sprievodné nerasty NAFTA a.s., Bratislava
Trnava pri Laborci 55/d tuf bez právneho nástupcu
Trstené pri Hornáde 113/d keramické íly a ílovce Ing. Ján Tabak - NERAST, Žilina
Včeláre 56/d vápenec Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Včeláre I 79/d korekčné sialitické íly CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
Vechec 59/d andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Veľaty 107/d bentonit bez právneho nástupcu
Veľká Tŕňa 61/d antracit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Vinné 60/d andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Vojka 130/d zlievarenské piesky Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Vyšná Šebastová 58/d dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., Maglovec
Vyšný Klátov I 57/d amfibolit RICORSO, s.r.o., Košice
Záhradné 63/d andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Zbudza 67/d kamenná soľ PROROGO, s.r.o., Strážske
Zemplínska Široká 134/d horľavý zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava
Zemplínske Hámre 64/d andezit Obec Zemplínske Hámre
Zlatá Baňa 62/d polymetalické rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Zlatá Idka 129/d turmalín Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Žarnov 78/d cementárska sialitická surovina CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
Žarnov I 95/d keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Žarnov II 103/d vápenec blokovo dobývateľný STONEprojekt, s.r.o., Prešov
Žbince 135/d horľavý zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava
Batizovce I 172/d štrkopiesky Pozem. spoloč. urbar. Batizovce
Behynce 181/d tehliarske suroviny IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Lučenec
Čierna Lehota 211/d dekoračný kameň Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Čoltovo 156/d vápenec Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec
Čoltovo I 167/d vápenec KAM - BET, spol. s r.o. Gem. Hôrka
Čučma 208/d xenotín Uranpres, s.r.o.
Folkmárska skala 207/d vápenec Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Gelnica - Cu rudy 209/d Cu rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Gemerská Hôrka 177/d sadrovec a anhydrit CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
Gemerská Poloma 180/d mastenec EUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma
Gemerská Ves 223/d baryt, anhydrit, sadrovec Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hajnáčka 182/d tehliarske suroviny bez právneho nástupcu
Helcmanovce 206/d Cu rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hnúšťa - Mútnik 183/d mastenec a magnezit Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.
Hnúšťa I - Samo 216/d mastenec Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Honce 162/d vápenec VSK MINERAL s.r.o.
Hôrka 204/d mangánová ruda Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hranovnica 174/d melafýr, kremité porfýry EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
Hrušovo 217/d vysokopercentný vápenec Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Husiná 184/d čadič KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
Husiná I - Kam. dolina 185/d čadič VSK MINERAL s.r.o., Košice
Jaklovce 147/d vápenec Calmit, spol. s r.o.
Jaklovce I 222/d keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Jaklovce II - azbest 221/d azbest Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Jarabina 166/d vápenec POĽANA - podiel. družstvo Jarabina
Jelšava 146/d magnezit, dolomit. magn., dolomit SMZ, a.s. Jelšava
Kameňany 210/d dekoračný kameň Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Kamienka 165/d vápenec G.O. - Sand s.r.o. Ďurková
Kokava I 218/d mastenec Rudné bane, š.p. B. Bystrica
Konrádovce 186/d čadič BAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec
Konrádovce I 229/d čadič vhodný pre spracovanie tavením Bazaltové kameňolomy Konrádovce - Sever
Lipovník 171/d vápenec KLUBII, s.r.o., Bratislava
Lubeník 144/d magnezit, dolomitický magnezit, dolomit SLOVMAG, a.s. Lubeník
Lubeník I - Amag 145/d magnezit SLOVMAG, a.s. Lubeník
Markušovce 176/d vápenec VSK MINERAL s.r.o.
Markušovce I 192/d baryt Rudohorská investičná spoloč., s.r.o.
Matejovce nad Hornádom 227/d sadrovec, anhydrit ŠGÚDŠ Bratislava
Meliata 228/d keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Mlynky 196/d Cu-Fe rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Mníšek nad Hnilcom 198/d polymetalické rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Mníšek nad Hnilcom I 201/d kremeň Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Mokrá Lúka 163/d granit - žula VSK MINERAL s.r.o.
Muráň I 151/d dolomit bez právneho nástupcu
Nižná Slaná 143/d siderit bez právneho nástupcu
Nižná Slaná - siderit 220/d siderit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Ochtiná - magnezit 205/d magnezit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Ochtiná I 191/d Mo, W rudy BSP - servis, s.r.o.
Olcnava 149/d vápenec KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
Plaveč 175/d štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
Plaveč I 164/d štrkopiesky bez právneho nástupcu
Ploské 187/d magnezit bez právneho nástupcu
Poráč 161/d komplex. Fe, BaSO4, Cu, Hg rudy bez právneho nástupcu
Prakovce 215/d polymetalické rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Revúca 170/d tehliarske hliny bez právneho nástupcu
Revúčka 194/d živce bez právneho nástupcu
Rimavská Baňa 188/d biotitická parabridlica KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
Rovné 219/d magnezit INTOCAST Slovakia, a.s., Košice - Šaca
Rovné - Burda 189/d magnezit bez právneho nástupcu
Rožňava I. 142/d sideritové rudy s vysokým obsahom Cu GEMER-ORR, s.r.o., Humenné
Rožňava III 179/d polymetalické rudy GEMER-ORR, s.r.o., Humenné
Rudňany 140/d Fe, Cu, Hg rudy, baryt, spekularit bez právneho nástupcu
Silická Brezová 168/d mramor bez právneho nástupcu
Silická Brezová I 169/d vápenec ISPA Prešov, s.r.o., Prešov
Slavec 154/d vápenec Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec
Slavošovce 226/d živce MASEVA, s.r.o. Košice
Slovinky 141/d Cu rudy Rudné bane, š.p. Banská Bystrica
Smižany 158/d tehliarske hliny bez právneho nástupcu
Smižany I 213/d sadrovec, anhydrit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Smolník 195/d pyrit, chalopyrit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Smolník II 202/d kremeň Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Sp. Nová Ves - Novovoveská Huta 212/d rádioaktívne suroviny bez právneho nástupcu
Sp. Podhradie I - Dreveník 152/d travertín EURO KAMEŇ, s.r.o.
Spišská Belá 197/d tehliarske hliny bez právneho nástupcu
Spišská Nová Ves 148/d sadrovec a anhydrit VSK s.r.o., Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves I 160/d sadrovec a anhydrit VSK s.r.o., Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves IV 173/d dolomit, dolomitický vápenec VSK MINERAL s.r.o.
Spišská Nová Ves V 193/d anhydrit Uranpres, s.r.o.
Spišské Podhradie 159/d tehliarske hliny bez právneho nástupcu
Spišské Tomášovce 157/d paleogenny pieskovec JURMI, s.r.o., Plavnica
Stará Ľubovňa - Marmon 178/d červené krinoidové kryšt. vápence bez právneho nástupcu
Stará Voda 199/d kremeň Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Šivetice 214/d keramické íly bez právneho nástupcu
Štofová dolina 203/d kremeň Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Švedlár 150/d kremeň bez právneho nástupcu
Tisovec 190/d vápenec Calmit, spol. s r.o.
Tisovec I 225/d diorit, granodiorit, mramor Rudné bane, š.p. B. Bystrica
Vlachovo 224/d Au, Ag rudy bez právneho nástupcu
Vyšné Ružbachy 155/d travertín bez právneho nástupcu
Závadka 200/d kremeň Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Žehra 153/d travertín bez právneho nástupcu

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Košiciach