Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Prievidzi

 

 

V obvode pôsobnosti OBÚ v Prievidzi, t.j. v okrese Čadca, nie sú evidované žiadne chránené ložiskové územia.