Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

 

 

V obvode pôsobnosti OBÚ v Spišskej Novej Vsi, t.j. v okrese Bardejov, nie sú evidované žiadne žiadne chránené ložiskové územia.