Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

Evidencia chránených ložiskových území v pôsobnosti Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi