Evidencia dobývacích priestorov

Evidencia dobývacích priestorov podľa obvodov pôsobností jednotlivých obvodných banských úradov:

! Údaje uvedené v týchto evidenciách majú len informačný charakter. O relevantné údaje je potrebné požiadať príslušný obvodný banský úrad !