Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

EVIDENCIA DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
stav k 30.6.2021

 

Fólio Názov DP Organizácia (adresa) Nerast Okres
3 BADÍN I - SKALICA STAVMEZ, s.r.o. Bratislava andezit Banská Bystrica
11 BANSKÁ HODRUŠA Slovenská banská, spol.s r.o. Hodruša-Hámre Cu,Pb,Zn,Au,Ag rudy Žarnovica
48 BANSKÁ ŠTIAVNICA Slovenská banská, spol.s r.o. Hodruša-Hámre Pb, Zn,Cu,Au rudy Banská Štiavnica
49 BANSKÁ ŠTIAVNICA I SILICA, s.r.o., Banská Bystrica kremenec Banská Štiavnica
199 Banská Štiavnica VII Slovenská banská, spol.s r.o. Hodruša-Hámre polymetal. rudy s Au, Ag Banská Štiavnica VII
175 BARTOŠOVA LEHÔTKA SARMAT Ing. Peter Majer, Horná Ves 43/A, Kremnica keramické íly Žiar n/Hronom
194 BARTOŠOVA LEHÔTKA I Sedlecký kaolín - Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica zeolit Žiar n/Hronom
197 Bartošova Lehôtka II REGOS, s.r.o. Bratislava bentonit Žiar nad Hronom
205 Beckov I Ing. Štefan Seifert – SEIFO TRADING, SNP 73/4-58, 018 51 Nová Dubnica, IČO 30 490 316 štrky a piesky Nové Mesto nad Váhom
206 Beluša CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie vápenec Púchov
207 Beluša I SESTAV, s.r.o., Sihoť 825/85, 019 01 Ilava štrky a piesky Púchov
102 BRAVÄCOVO ROLTA, s.r.o., Brezno pararuly Brezno
4 BREZINY VSK MINERAL s. r. o., Košice andezit Zvolen
93 BULHARY PK Metrostav, a. s., Žilina čadič Lučenec
208 Bystričany bez organizácie andezit Prievidza
2 BZENICA Kameňolom Sokolec, s.r.o. Bzenica andezit Žiar n/Hronom
209 Cigeľ Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza uhlie Prievidza
187 CINOBAŇA bez organizácie kaolín Poltár
210 Čachtice CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 vápenec Nové Mesto nad Váhom
5 ČAMOVCE - BELINA PK Metrostav, a. s., Žilina čadič Lučenec
129 ČIERNY BALOG I ROCK WORKS, s.r.o. Brezno granodiorit Brezno
68 DETVA - PIEŠŤ STONES SLOVAKIA s.r.o., Sereď andezit Detva
92 DOBRÁ NIVA Kamenárstvo, s.r.o. Zlaté Moravce andezit Zvolen
201 DOLNÁ VES REGOS, s.r.o. Bratislava bentonit Žiar nad Hronom
159 DOLNÁ ŽDAŇA CRH (Slovensko), a.s. Rohožník andezit Žiar n/Hronom
211 Dolný Kamenec ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, IČO 35 825 286 andezit Prievidza
212 Dubnica Nad Váhom SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO 56 512 907 štrky a piesky Ilava
6 DÚBRAVA Rudné bane, š.p. Banská Bystrica antimonit Liptovský Mikuláš
184 DÚBRAVICA bez organizácie diatomit Banská Bystrica
89 GREGOROVA VIESKA LB MINERALS SK, s.r.o. Košice keramické íly Lučenec
213 Handlová Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza uhlie Prievidza
120 HLINÍK NAD HRONOM LEVITRADE, s.r.o., Levice ryolit Žiar n/Hronom
188 HLINÍK NAD HRONOM I BENOX, s.r.o., Banská Bystrica bentonit Žiar n/Hronom
203 HLINÍK NAD HRONOM II REGOS, s.r.o. Bratislava bentonit Žiar n/Hronom
138 HORNÁ MIČINÁ ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Banská Bystrica dolomit Banská Bystrica
71 HORNÁ ŠTUBŇA VSK MINERAL s. r. o., Košice andezit Turčian. Teplice
140 HORNÉ PRŠANY bez organizácie dolomit Banská Bystrica
214 Horné Srnie I Cemmac a.s. Horné Srnie, 914 42 vápenec,slieňovec Trenčín
152 HORNÉ STRHÁRE GRAVEL SAND, s.r.o. Tuhár piesok Veľký Krtíš
215 Horné Vestenice VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, 972 22 dolomit Prievidza
99 HORNÝ TISOVNÍK AMAS, s.r.o. Podrečany andezit Detva
13 HRABOVO Obec Kalinovo kremité piesky Poltár
181 HRABOVO I bez organizácie sklárske piesky Poltár
216 Hradište Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o., Východná 2338/21, 911 08 Trenčín, IČO 50 266 799dolomit Partizánske
217 Hrádok bez organizácie dolomit Nové Mesto nad Váhom
218 Ilava bez organizácie tehliarské suroviny Ilava
96 Jablonové Kameňolomy Nord 2, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava, IČO 46 588 761 vápenec Bytča
161 JASTRABÁ LBK PERLIT, s.r.o.,Lehôtka pod Brehmi perlit Žiar n/Hronom
21 KALINOVO - ZLÁMANEC ŽIAROMAT, a.s. Kalinovo kremenec Poltár
90 KALINOVO III - CERINY ŽIAROMAT, a.s. Kalinovo kremité piesky Poltár
183 KALINOVO IV ŽIAROMAT, a.s. Kalinovo žiaruvzdorný íl Poltár
144 KLASTAVA bez organizácie andezit Banská Štiavnica
219 Klížské Hradište KAROB,s.r.o.,958 45 Ješkova Ves 85, IČO:36322504 vápenec Partizánske
189 KOPERNICA I BENTOKOP s. r. o., Kopernica bentonit Žiar nad Hronom
186 KOPERNICA II KOPEREKOMÍN s.r.o., Kopernica bentonit Žiar nad Hronom
190 KOPERNICA III BENOX, s.r.o., Banská Bystrica bentonit Žiar nad Hronom
191 KOPERNICA IV BENTOKOP s. r. o., Kopernica bentonit Žiar nad Hronom
198 KOPERNICA V REGOS, s.r.o. Bratislava bentonit Žiar nad Hronom
220 Kostolné Mitice bez organizácie dolomit Trenčín
24 KRÁLIKY bez organizácie pieskovec Banská Bystrica
72 KRAĽOVANY- BYSTRIČKA PK Metrostav, a. s., Žilina granodiorit Dolný Kubín
25 KRAĽOVANY II bez organizácie dolomit. piesky Dolný Kubín
18 KREMNICA ORTAC, s.r.o. Kremnica Au-Ag rudy Žiar n/Hronom
221 Krnča Porfix Sand s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 47 512 296 kremenec Topoľčany
222 Krnča II SLOVSKAL s r.o., Kameňolom Krnča, 956 19 Krnča 503 kremenec Topoľčany
58 KRNIŠOV KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen andezit Krupina
77 KRUPINA I.(Hanišberg) EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca andezit Krupina
223

Ladce II.

Hloža-Podhorie 

Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce vápenec, sliene Ilava
30 LEHÔTKA POD BREHY LBK PERLIT, s.r.o.,Lehôtka pod Brehmi perlit Žiar n/Hronom
178 LIESKOVEC ENVIGEO, a. s., Banská Bystrica bentonit Zvolen
81 Lietavská Lúčka STEINBRUCH Žilina, s.r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina, IČO 51 157 161, slienitý vápenec Žilina
88 Lietavská Svinná Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka vápenec Žilina
31 LIPTOVSKÁ PORÚBKA EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca porfyrit Liptov. Mikuláš
179 LIPTOVSKÉ KĽAČANY KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. Lipt. Mikuláš vápenec Liptovský Mikuláš
149 ĽUBOREČ bez organizácie andezit Lučenec
76 LUČENEC I KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen tehl. suroviny Lučenec
32 LUČENEC II - FABIANKA Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec tehl. suroviny Lučenec
126 LUDROVÁ Poľnohospodárske družstvo Ludrová travertín Ružomberok
224 Lúky pod Makytou Drevkam Lúky, s.r.o., Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO 52624773 pieskovec Púchov
193 LUTILA ENERGOGAZ, a. s., Košice bentonit Žiar n/Hronom
196 LUTILA I REGOS s.r.o. Bratislava bentonit Žiar nad Hronom
200 LUTILA II REGOS, s.r.o., Bratislava bentonit Žiar nad Hronom
130 Malá Bytča Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové štrky a piesky Bytča
227 Malá Lehota KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen *22 andezit Prievidza
228 Malá Lehota I KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen pyroxenandezit Prievidza
225 Malé Kršteňany V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava dolomit Partizánske
226 Malé Kršteňany I V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava dolomitické piesky Partizánske
112 MARTIN Brantner Fatra, s.r.o. Martin tehl. suroviny Martin
180 MEDZIBROD bez organizácie zlato Banská Bystrica
147 MOČIAR ENERGOGAZ a. s. Košice diatomit Banská Štiavnica
204 MODRÝ KAMEŇ bez organizácie hnedé uhlie Veľký Krtíš
156 MÔŤOVÁ EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca andezit Zvolen
229 Nitrianske Pravno Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce (zmena 624-1929/2019) tehliarské suroviny Prievidza
97 NOVÁ BAŇA bez organizácie ryolit Žarnovica
230 Nováky I. Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza uhlie Prievidza
231 Nové Mesto nad Váhom Technické služby mesta NMnV, Klčové 34, 915 01 NMnV vápenec Nové Mesto nad Váhom
173 ORAVSKÁ POLHORA bez organizácie mineralizov. vody Námestovo
169 ORAVSKÝ BIELY POTOK bez organizácie pieskovec Tvrdošín
123 OSTRÁ LÚKA bez organizácie andezit Zvolen
100 PALÚDZKA Bekam, s.r.o. Žilina štrkopiesok Liptovský Mikuláš
195 PINCINÁ GEOCOMPLEX, a.s., Bratislava bituminózne horniny Poltár
233 Podlužany I PD Podlužany, 956 52 dolomit Bánovce nad Bebravou
38 POLTÁR II - ČERVEŇ bez organizácie keramický íl Poltár
115 POLTÁR IV bez organizácie kaolín Poltár
148 POLTÁR V GRAU, s.r.o. Sliač kaolínické piesky Poltár
157 POLTÁR VI bez organizácie tehl. suroviny Poltár
141 PONDELOK bez organizácie kameninové íly Poltár
174 PONDELOK I bez organizácie tehl. hliny Poltár
185 PONDELOK II bez organizácie kaolín Poltár
234 Preseľany nad Nitrou Tehelňa Preseľany s.r.o., Školská 470, sídlo Preseľany okr. Topoľčany tehliarské suroviny Topoľčany
235 Prievidza I. bez organizácie tehliarské suroviny Prievidza
42 Rajec Dolkam Šuja a.s. Rajec, 015 01 dolomit Žilina
44 RAKŠA STONES SLOVAKIA s.r.o., Sereď dolomit Turč. Teplice
236 Ráztočno DrvTech s.r.o., Bojnická 1911/3, 971 01 Prievidzas, IČO: 52 562352 dolomit Prievidza
237 Rožňové Mitice CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 vápenec, dolomit Trenčín
94 RUŽINÁ Vápencový priemysel Ružiná, spol. s r.o. Lučenec vápenec Lučenec
43 RUŽOMBEROK MAB 04, s.r.o. Ružomberok tehl. suroviny Ružomberok
145 RUŽOMBEROK II BAŇA Ružomberok, spol. s r. o. Ružomberok pieskovec, dolomit Ružomberok
118 RUŽOMBEROK III PK Metrostav, a. s., Žilina vápenec Ružomberok
132 RUŽOMBEROK IV AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo, Ružomberok dolomit Ružomberok
56 SÁSA GEOtrans-LOMY, s.r.o. Bratislava andezit Zvolen
80 SELCE Miroslav Greško - BIELOSTAV, Tajov vápenec Banská Bystrica
176 STARÁ HALIČ WMJ company, s.r.o. Bratislava keramické íly Lučenec
50 STARÁ KREMNIČKA Kremnická banská spoločnosť, spol. s r.o. Kremnica kremenec,bentonit Žiar n/Hronom
172 STARÁ KREMNIČKA II ENERGOGAZ, a. s., Košice bentonit Žiar n/Hronom
202 STARÁ KREMNIČKA III REGOS, s.r.o. Bratislava bentonit Žiar nad Hronom
128 STOŽOK PK Metrostav, a. s., Žilina andezit Detva
47 Stráňavy-Polom Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy-Lom Polom, P.O.BOX č. B 44 Pošta 1, Žilina dolomit, vápenec Žilina
155 SUČANY PREFA invest, a.s., Sučany štrkopiesok Martin
238 Súlovce bez organizácie kremenec Topoľčany
163 ŠÁLKOVÁ KARTIK s. r. o. Banská Bystrica dolomit. vápenec Banská Bystrica
85 ŠIATOROŠSKÁ BUKOVINKA Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice andezit Lučenec
55 ŠÍD bez organizácie zlievarenské piesky Lučenec
53 ŠPANIA DOLINA I Rudné bane, š.p. Banská Bystrica Cu rudy Banská Bystrica
54 ŠUMIAC-ČERVENÁ SKALA JASPI, s.r.o. Banská Bystrica vápenec Brezno
59 TEKOVSKÁ BREZNICA SKALEX NB, s.r.o., Tekovská Breznica čadič Žarnovica
158 TOČNICA I bez organizácie od 1.1.2012 keramické íly Lučenec
192 TOČNICA II bez organizácie od 2.6.2010 magnezit Lučenec
182 TOMÁŠOVCE LB MINERALS, s.r.o. Košice žiaruvzd. a keram. Íly Lučenec
239 Trenčianska Turná bez organizácie **6 tehliarské suroviny Trenčín
240 Trenčianske Mitice I DOLMIT s. r. o., Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín vápenec Trenčín
87 TUHÁR GEOFARMA, s.r.o Tuhár mramor Lučenec
241 Tunežice PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina grestenit Ilava
61 TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA bez organizácie od 4.3.2008 tehl. suroviny Martin
136 Turie PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina dolomit, vápenec Žilina
137 Turie I bez organizácie dolomit Žilina
106 UĽANKA Miroslav Greško - BIELOSTAV, Tajov kremité piesky Banská Bystrica
116 Veľká Čierna KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen dolomit Žilina
170 Veľká Čierna I. Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36 777 391 dolomit Žilina
177 VEĽKÁ NAD IPĽOM bez organizácie diatomit Lučenec
162 VIDINÁ Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec tehl. suroviny Lučenec
64 VÍGĽAŠ GEOtrans-LOMY, s.r.o., Bratislava andezit Detva
134 VÍGĽAŠ I EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca andezit Detva
133 VRÍCKO DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. Príbovce vápenec Martin
63 VRÚTKY EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca žula Martin
107 VRÚTKY I BRA - VUR, a.s. Vrútky štrkopiesok Martin
242 Závada RPD Závada, 955 01 Závada 197/ dolomit Topoľčany
65 ZELENÉ Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec tehl. suroviny Poltár
79 ZUBEREC Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš vápenec Tvrdošín
66 ZVOLEN bez organizácie tehl. suroviny Zvolen
74 ŽARNOVICA Slovenská banská, spol.s r.o. Hodruša-Hámre andezit Žarnovica

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov – Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici