Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Košiciach

 Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov  – Obvodný banský úrad v Košiciach