Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Košiciach

EVIDENCIA DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 30.11.2021

 

Názov DP Ev. č. Nerast Držiteľ DP - organizácia Povolená banská činnosť
Bánovce nad Ondavou 1/D zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava č. 78/2005 - ťažba plynu, TPMR č. 1084-3062/09-IV - zmena č.1 a predĺž. č. 572-2062/2017 - predĺženie
Beša 75/D kremičitý piesok bez organizácie
Brehov 2/D andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca č. 2791/511/86 - OPD
Brekov 4/D vápenec VSK MINERAL s.r.o., Košice č. 1110-3689/08-V - OPD,TPVR,TPMR č. 1138-3020/2016 - OPD
Brezina 5/D bentonit bez organizácie
Brezina I /Kuzmice/ 70/D bentonit HEADS Slovakia, s.r.o. Družstevná pri Hornáde č. 1013-2279/2014 - OPD a predĺženie č. 921-2508/2020
Brezina II 82/D perlit bez organizácie
Bystré 6/D tehliarske íly bez organizácie
Čaňa 7/D štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s., Rohožník č. 186-946/2015 - čiastočná likvidácia č. 671-2142/2017 - OPD, č. 286-1929/2019 - OPD, č. 267-1119/2020 -OPD
Čemerné 8/D tehliarske íly bez organizácie
Červenica 77/D drahý opál Opálové bane Libanka, s.r.o., Prešov č. 189-1433/2015-IV - sprístupňovanie starých banských diel na iné účely a ich udržiavanie č. 201-2363/2017 - OPD
Čičava 9/D ryodacit bez organizácie
Drienov 10/D tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava č. 745-1833/2016-IV - OPD, 519-1182/2020- OPD
Dvorníky 11/D korekčné sialitické íly CRH (Slovensko) a.s., Rohožník č.1219-3198/2013 - OPD
Fintice 12/D andezit LOMY, s.r.o., Prešov č. 114-244/2009 - OPD,TPVR,TPMR č. 870-3621/2011 - zmena BČ,TPVR,TPMR
Fintice I 13/D andezit LOMY, s.r.o., Prešov č. 71-793/2008-IV - OPD,TPVR,TPMR č. 656-2314/2018 - predĺženie - odvolanie
Hosťovce 16/D vápenec CRH (Slovensko) a.s., Rohožník č. 48-794/2011 - OPD,TPVR,TPMR
Hubošovce 14/D dioritický porfyrit VSK MINERAL s.r.o., Košice č. 1087-2806/10-IV - OPD
Juskova Voľa 18/D andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca č. 2553/511/88 - OPD
Kapušianské Kľačany 19/D zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava č. 1154-3028/2014 - ťažba plynu, OZdoZK č. 879-2853/2018 - predĺženie
Košice 20/D magnezit MEOPTIS, s.r.o., Bratislava č. 157-1243/2015 - OPD
Košice IV - Hradová 21/D granodiorit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca č. 2643/05 - OPD,TPVR,TPMR
Kráľovce 22/D štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice č. 831-2302/2016-IV - OPD
Kučín 74/D zeolit (klinoptilitový ryodacitový tuf) VSK PRO-ZEO s.r.o., Košice č. 1080-3258/2011 - OPD časti ložiska č. 646-2239/2017 - OPD
Ladmovce 25/D vápenec Bodroginvest, s.r.o., Košice č. 894-2012/2012 - OPD,TPMR
Ladmovce I 26/D vápenec Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov č. 63-394/2008-IV - OPD,TPVR,TPMR č. 914-2348/2012 - predĺženie
Ladmovce II 27/D vápenec "VAPEX, s.r.o. Ladmovce", Ladmovce č. 443-1160/2008 - OPD,TPVR,TPMR č. 974-3476/2015 - predĺženie
Lastomír 94/D zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava č. 980-2678/2016
Lastovce 28/D tehliarske íly bez organizácie
Majerovce 69/D zeolitizované ryolitové tufy (zeolity) SLOVZEOLIT spol. s r.o., Spišská Nová Ves č. 1293-3702/2012 - OPD
Malá Vieska 29/D dolomitické piesky Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec č. 2928/2005 - OPD,TPVR,TPMR č. 888-2341/2016 - zmena BČ
Michaľany 30/D bentonit LB MINERALS SK, s.r.o., Košice č. 902-3389/2011 - OPD
Michalovce 31/D tehliarske íly, haloyzit Štefan Pristaš, Prešov bez povolenia BČ
Michalovce I 91/D zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava č. 706-2358/2017-II - ťažba plynu, TPMR č. 727-1975/2019-II - likvidácia sondy
Milhosť 32/D štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice č. 725-2588/2015 - OPD, 324-635/2020 - OPD
Močarmany 78/D tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava č. 85-574/2017 - OPD č. 75-91/2019, 960-2720/2019 - OPD
Moravany 92/D zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava č. 31-294/2017-IV - ťažba ropy a TPMR č. 31-572/2017 - zmeny v rozhodnutí
Nižný Hrabovec 34/D zeolit ZEOCEM, a.s., Bystré č. 613-2029/2015-VI - OPD
Okružná - Borovník 35/D andezit EUROVIA SK, a.s., Košice č. 421-1953/2012 do 31.12.2017, č. 888-519/2017 - predĺženie - odvolanie, súd
Oreské 36/D vápenec, dolomit, dolom. vápenec AT ABOV spol. s r.o., Rozhanovce č. 3490/511/1982 - OPD
Pavlovce nad Uhom 37/D zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava č. 1656/511/98, č. 2321/2003, č. 2818/2006, č.958-2836/2008, č. 181-323/2015-IV, č. 976-2418/2016, č. 1175-3364/2016 ťažba, predĺženia, zmeny, likvidácie sond
Pavlovce nad Uhom I 38/D zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Pozdišovce 39/D keramické íly bez organizácie
Pozdišovce I 40/D zemný plyn, gazolín NAFTA a.s., Bratislava č. 2290/05 - ťažba plynu, OZdoZK, TPMR č. 1233-3067/10-IV, č. 1417-3653/10-V, č. 179-423/2015 - predĺženia BČ
Prešov I 41/D kamenná soľ bez organizácie
Pusté Čemerné 72/D zeolit (zeolitizovaný, klinoptilitový ryodacitový tuf) vo výberovom konaní
Pusté Čemerné I 88/D zeolit ZEOLIT s.r.o., Banská Bystrica č. 543-1342/2018 - OPD
Rožkovany 44/D štrkopiesky bez zásob, bez organizácie
Rudník 71/D kaolín, kaol. piesky LB MINERALS SK, s.r.o., Košice č. 980-2602/2012-IV - OPD
Rudník I 81/D živce bez organizácie
Rudník II 86/D živce LB MINERALS SK, s.r.o., Košice č. 1188-3350/2009 - OPD č. 349-2284/2019 - OPD
Ruskov 45/D andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen č. 1918/2005 - OPD TPVR,TPMR č. 2655/2006 - zmena BČ
Ruskov I 46/D andezit PK Metrostav, a.s., Žilina č. 2417/2001 - likvidácia lomu,TPVR,TPMR č. 954/2006 - zmena, zrušenie TP č. 1105-3357/2008 - zmena, TPVR,TPMR
Sedlice 48/D dolomit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca č. 580/91 - OPD,TPVR,TPMR č. 2403/2006 - zmena
Sedlice I 49/D dolomit VSK MINERAL s.r.o., Košice č. 648-1264/2012-II - OPD,TPVR,TPMR
Skrabské - Starý lom 50/D vápnité sliene ZEOCEM, a.s., Bystré 282 č. 1196-3418/2016 - OPD
Slanec 52/D andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice č. 863-2318/2020-IV - OPD
Svätuše 54/D andezit Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov č. 1268-3916/2010 - OPD,TPMR č. 964-3010/2015 - predĺženie
Šemša 87/D keramické íly bez organizácie
Ťahanovce 55/D keramické íly LB MINERALS SK, s.r.o., Košice č. 645-1446/2016 - OPD
Tisinec 56/D tehliarske íly bez organizácie
Trebejov 57/D dolomit Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec č. 984-3471/2007 - OPD,TPVR,TPMR
Trebišov 73/D zemný plyn a sprievodné nerasty NAFTA a.s., Bratislava č. 680-1637/2009-IV - ťažba č. 893-2003/2014-IV - zmena
Trnava pri Laborci 58/D tufit bez organizácie
Včeláre 59/D vápenec Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec č. 983-3681/2007 - OPD,TPVR,TPMR
Vechec 60/D andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice č. 1081-3394/2011 - OPD,TPVR,TPMR č. 109-110/2012 - oprava chyby v R
Veľaty 83/D bentonit bez organizácie
Vinné 62/D andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice bez povolenia BČ
Vyšná Šebastová 65/D dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice č. 281-1118/2017 - OPD
Vyšný Klátov I 64/D amfibolit RICORSO, s.r.o., Košice 32-2477/2011 - OPD
Záhradné 66/D andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice č. 3000/05 - OPD,TPMR č. 1061-2562/2014 - OPD
Zbudza 67/D kamenná soľ PROROGO, s.r.o., Strážske č. 763-2655/2007 - OPD č. 1134-3010/2016 - predĺženie
Zemplínske Hámre 68/D andezit Obec Zemplínske Hámre č. 134-323/2009 - likvidácia, TPVR,TPMR
Žarnov 84/D vápenec blokovo dob. a leštiteľný STONEprojekt, s.r.o., Prešov č. 306-407/2016 - OPD
Žbince 90/D zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava č. 185-352/2020-IV - ťažba plynu a TPMR
Batizovce I 132/D štrkopiesky Pozem. spoloč. urbar. Batizovce 067-0340/2019 z 05.03.2019, likvidácia
Behynce 141/D tehliarske suroviny IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. nie je povolená
Čoltovo 116/D vápenec Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec 2198/2005 z 18.11.2005, OPD
Čoltovo I. 127/D vápenec KAM - BET, spol. s r.o. Gemerská Hôrka 749-2605/2012 z 12.12.2012, OPD
Gemerská Hôrka 137/D sadrovec, anhydrit CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 752-2724/2012 z 19.12.2012, OPD
Gemerská Poloma 140/D mastenec EUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma 765-2428/2010 z 15.11.2010, OPD
Hajnačka 142/D tehliarske suroviny bez organizácie
Hnúšťa - Mútnik 143/D mastenec a magnezit Gemerská nerudná spoloč., a.s. Hnúšťa 818-2613/2013 z 12.11.2013, OPD
Honce 122/D vápenec VSK MINERAL s.r.o. 331/2006 z 08.03.2006, OPD
Hranovnica - Dubina 134/D melafýr, kremité porfýry EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 716-2222/2013 z 23.09.2013, OPD
Husiná 144/D čadič KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 194-573/2017 z 24.03.2017, OPD
Husiná I - Kamen. dolina 145/D čadič VSK MINERAL s.r.o. 772-2607/2016 z 20.12.2016, OPD
Jaklovce 107/D vápenec Calmit, spol. s r.o. Bratislava 537-1940/2017 zo 14.11.2017, OPD
Jarabina 126/D vápenec POĽANA - podiel. družstvo Jarabina 24-213/2017 zo 06.02.2017, OPD
Jelšava 106/D magnezit, dolom. magnezit a dolomit SMZ, a.s. Jelšava 682-2294/2011 z 31.10.2011, OPD
Kamienka 125/D vápenec G.O. - Sand s.r.o. Ďurková nie je povolená
Konrádovce 146/D čadič pre stav. účely BAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec 432-1387/2017 zo 14.08.2017, OPD
Lipovník 131/D vápenec KLUBII, s.r.o. Bratislava nie je povolená
Lubeník 104/D magnezit, dolom. magnezit a dolomit SLOVMAG, a.s. Lubeník 710-2319/2010 z 22.10.2010, OPD
Lubeník I - Amag 105/D magnezit SLOVMAG, a.s. Lubeník konanie o zrušenie DP
Markušovce 136/D vápenec VSK MINERAL s.r.o. 405-1122/2018 zo 07.06.2018, OPD
Markušovce I. 153/D baryt Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o. 590-2665/2010 z 03.12.2010, OPD
Mokrá Lúka 123/D granit - žula VSK MINERAL s.r.o. 921-2623/2015 zo 16.11.2015, OPD
Muráň I 111/D dolomit vo výberovom konaní
Nižná Slaná 103/D siderit vo výberovom konaní nariadené opatrenia
Ochtiná I. 157/D Mo a W rudy BSP - servis, s.r.o. Bratislava nie je povolená
Olcnava 109/D vápenec KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 336-2631/2010 z 02.12.2010, OPD
Plaveč 135/D štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 460-2221/2018 z 23.10.2018, OPD; 104-0230/2019 z 19.02.2019, likvidácia
Plaveč I 124/D štrkopiesky zásoby vydobyté
Ploské 147/D magnezit a dolom.magnezit vo výberovom konaní
Poráč 121/D komplex. Fe,BaSO , Cu,Hg rúd vo výberovom konaní
Poráč I 151/D baryt Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o. 430/2005 z 3.3.2005, OPD
Revúca 130/D tehliarske suroviny vo výberovom konaní
Revúčka 156/D živce vo výberovom konaní
Rimavská Baňa 148/D biotitická parabridlica KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 523-1859/2017 z 31.10.2017, OPD predlžené
Rovné - Burda 149/D magnezit bez organizácie
Rovné II 152/D magnezit bez organizácie
Rožňava I 102/D sideritové rudy s vysok.obsahom Cu TRATEC s.r.o. nie je povolená
Rožňava III 139/D polymetalické rudy GEMER-ORR, s.r.o., Humenné 307-1091/2014 z 24.04.2014, OPD
Rudňany 100/D Fe, Cu, Hg, rudy, baryt, spekularit vo výberovom konaní
Silická Brezová 128/D mramor vo výberovom konaní
Silická Brezová I 129/D vápenec ISPA Prešov, s.r.o. 402-1449/2010 z 21.06.2010, OPD
Slavec 114/D vápence Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec 920-2837/2015 z 15.12.2015, OPD
Slovinky 101/D Cu rudy Rudné bane , š.p. Banská Bystrica 547-1713/2017 zo 14.11.2017, likvidácia
Smižany 118/D tehliarske hliny vo výberovom konaní
Spišská Nová Ves 108/D sadrovec a anhydrit VSK s.r.o., Spišská Nová Ves 538-1523/2010 z 12.07.2010, OPD
Spišská Nová Ves I 120/D sadrovec a anhydrit VSK s.r.o., Spišská Nová Ves 790-2058/2015 z 09.09.2015, OPD
Spišská Nová Ves IV 133/D karbonáty pre stavebné účely VSK MINERAL s.r.o. 635-1831/2016 z 10.08.2016, OPD
Spišská Nová Ves V. 154/D rádioaktívne U-rudy a Mo, Cu-rudy vo výberovom konaní
Spišské Podhradie 119/D tehliarske suroviny vo výberovom konaní
Spišské Podhradie I 112/D travertín EURO KAMEŇ, s.r.o. 669-1861/2013 z 26.08.2013, OPD povolenie do 31.12.2022
Spišské Tomášovce 117/D paleogenny pieskovec STAVOEKOINVEST, s.r.o. Poprad nie je povolená
Stará Ľubovňa I 138/D červ. krinoidové kryšt. vápence vo výberovom konaní
Šivetice 155/D keramické íly vo výberovom konaní
Švedlár 110/D kremeň vo výberovom konaní
Tisovec 150/D vápenec Calmit, spol. s r.o. Bratislava 750-2401/2010 z 05.11.2010, OPD
Vyšné Ružbachy 115/D travertín vo výberovom konaní
Žehra 113/D travertín vo výberovom konaní

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov  – Obvodný banský úrad v Košiciach