Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Prievidzi

 Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov na Obvodnom banskom úrade v Prievidzi