Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Prievidzi

 


V obvode pôsobnosti OBÚ v Prievidzi, t.j. v okrese Čadca, nie sú evidované žiadne dobývacie priestory.