Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi


 

V obvode pôsobnosti OBÚ v Spišskej Novej Vsi, t.j. v okrese Bardejov, nie sú evidované žiadne dobývacie priestory.