Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

Evidencia dobývacích priestorov v pôsobnosti Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi