Novinky banského úradu

9. 6. 2021

Zmena sídla OBÚ v Prievidzi

Oznámenie o zmene sídla a korešpondenčnej adresy Obvodného banského úradu v Prievidzi

celý článok

24. 3. 2021

Zmena sídla OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Oznámenie o zmene sídla a korešpondenčnej adresy Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi

celý článok

sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...