Novinky banského úradu

19. 4. 2021

Protipandemické opatrenia

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA – upravené na základe aktuálneho stavu k 19.04.2021

V nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 203 zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021 a 186/2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania predĺženého do 28.04.2021 v snahe minimalizoval" ohrozenie zdravia zamestnancov na pracoviskách Hlavného banského úrad u a obvodných banských úradov boli prijaté protipandemické opatrenia …

celý článok

24. 3. 2021

Sídlo OBÚ SNV

Oznámenie o zmene sídla a korešpondenčnej adresy Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi

celý článok

sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...