Novinky banského úradu

19. 7. 2021

Verejná vyhláška Beckov I

 Oznámenie o vyvesení verejnej vyhlášky vo veci návrhu na zmenu – zmenšenie dobývacieho priestoru Beckov I

celý článok

9. 6. 2021

Zmena sídla OBÚ v Prievidzi

Oznámenie o zmene sídla a korešpondenčnej adresy Obvodného banského úradu v Prievidzi

celý článok

sobov2

Vzory tlačív a Čísla účtov

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva…

Čísla účtov vedených v štátnej pokladnici aj pre účely platenia úhrad … 

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...