Novinky banského úradu

14. 5. 2022

Prekurzory výbušnín

 Hlavný banský úrad informuje širokú odbornú aj laickú verejnosť, že od s účinnosťou od 1.5.2022 vstupuje do platnosti novela zákona č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa banské úrady stávajú orgánmi štátnej správy v oblasti prekurzorov výbušnín …

celý článok

26. 4. 2022

Správa o stave v BOZP za rok 2021

Hlavný banský úrad na svojej stránke zverejnil Správu o stave v BOZP za rok 2021 v pôsobnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej republiky

celý článok

Pohľad na dominantu Banskej Štiavnice, Kalváriu, v popredí s ťažnou vežou

Prekurzory výbušnín

HBÚ a OBÚ SR sa od 1.5.20232 stali orgánmi štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín.

Kontaktným miestom na ohlasovanie podozrivých transakcií s prekurzormi výbušnín je Ministerstvo vnútra SR, ktoré zriadilo tieto kontakty na nahlasovanie podozrivých transakcií:

E-mail:

prekurzoryvybusnin@minv.sk

Tel.: +421 2 55571110 

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...