Novinky banského úradu

10. 11. 2020

Organizačná schéma HBÚ a OBÚ SR

 Nové organizačné schémy Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov SR

celý článok

15. 10. 2020

Zmena sídla OBÚ v Prievidzi

 Hlavný banský úrad týmto oznamuje zmenu sídla Obvodného banského úradu v Prievidzi …

celý článok

sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...