Kontakty

Hlavný banský úrad

Obvodné banské úrady

 

Pracovný čas na všetkých banských úradoch je v pracovných dňoch

8:00 hod. - 15:30 hod.

 

V čase vyhláseného zákazu vychádzania podľa Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 na základe Príkazu č. 1/2021 predsedu HBÚ zo 4.1.2021 sa

zrušujú stránkové hodiny

na HBÚ a OBÚ SR a za..