Kontakty

Hlavný banský úrad

Obvodné banské úrady

 

Pracovný čas na všetkých banských úradoch je v pracovných dňoch

8:00 hod. - 15:30 hod.