Hlavný banský úrad

Hlavný banský úrad
Kammerhofská č. 25
969 01 Banská Štiavnica

Úradné hodiny

Pondelok až piatok: 8:00 – 15.30 hod.

Telefónne čísla a elektronická komunikácia na jednotlivé pracoviská
Sekretariát tel. 045 – 6782 222
Sekretariát fax 045 – 6782 288
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky, podateľňa) E0005593088
Sekretariát e-mail (podateľňa) hbu@hbu.sk
Útvar hlavného ústredného banského inšpektora 045 – 6782 201
Útvar úhrad a merania
045 – 6782 212
Útvar ekonomického úseku a osobného úradu 045 – 6782 206

Služobné mobilné telefóny vedúcich zamestnancov a služobnej pohotovosti
Predseda úradu Ing. Bohumír Zvrškovec 0903 405 900
Hlavný ústredný banský inšpektor Ing. Vladimír Tejbus, CSc. 0907 954 482
Vedúci útvaru úhrad a merania Ing. Erich Veselényi 0918 388 520
Služobná pohotovosť 0908 728 881

Priame telefónne linky na zamestnancov úradu
Ing. Bohumír Zvrškovec predseda úradu 045 - 6782 211
Lívia Pellegrini sekretariát predsedu 045 – 6782 222
Ing. Vladimír Tejbus, CSc. hlavný ústredný banský inšpektor 045 – 6782 201
Ing. Erich Veselényi vedúci útvaru úhrad a merania 045 – 6782 212
Ing. Alena Sombathyová vedúca útvaru ekonomického úseku a osobného úradu 045 - 6782 206
Mgr. Pavol Antošík ústredný banský inšpektor 045 - 6782 207
Ing. Ivan Bíreš ústredný banský inšpektor 045 – 6782 217
Ing. Milan Ferenc ústredný banský inšpektor 045 - 6782 208
Mgr. Simona Guláková ústredný banský inšpektor 045 – 6782 214
Ing. Dušan Habala ústredný banský inšpektor 045 - 6782 210
Ing. Branislav Konečný ústredný banský inšpektor 045 – 6782 215
Ing. Vladimír Kost ústredný banský inšpektor 045 – 6782 218
Mgr. Renáta Stračinová ústredný banský inšpektor 045 – 6782 209
Ing. Dana Fábryová samostatný referent ekonomického úseku a osobného úradu 045 - 6782 205
Renáta Oravcová samostatný referent ekonomického úseku a osobného úradu 045 - 6782 202
Bc. Henrieta Schneiderová samostatný referent ekonomického úseku a osobného úradu 045 - 6782 219