Hlavný banský úrad

Hlavný banský úrad
Kammerhofská č. 25
969 01 Banská Štiavnica

Úradné hodiny

Pondelok až piatok: 8:00 – 15.30 hod.

Telefónne čísla a elektronická komunikácia na jednotlivé pracoviská
Sekretariát tel. 045 – 6782 222
Sekretariát fax 045 – 6782 288
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky) E0005593088
Sekretariát e-mail hbu@hbu.sk
Útvar hlavného ústredného banského inšpektora 045 – 6782 201
Útvar úhrad a merania
045 – 6782 212
Útvar ekonomického úseku a osobného úradu 045 – 6782 206

Služobné mobilné telefóny vedúcich zamestnancov a služobnej pohotovosti
Predseda úradu Ing. Bohumír Zvrškovec 0903 405 900
Hlavný ústredný banský inšpektor Ing. Vladimír Tejbus, CSc. 0907 954 482
Služobná pohotovosť 0908 728 881

Priame telefónne linky na zamestnancov úradu
Ing. Bohumír Zvrškovec predseda úradu 045 - 6782 211
Lívia Pellegrini sekretariát predsedu 045 – 6782 222
Ing. Vladimír Tejbus, CSc. hlavný ústredný banský inšpektor 045 – 6782 201
Ing. Erich Veselényi vedúci útvaru úhrad a merania 045 – 6782 212
Ing. Alena Sombathyová vedúca útvaru ekonomického úseku a osobného úradu 045 - 6782 206
Mgr. Pavol Antošík ústredný banský inšpektor 045 - 6782 207
Ing. Ivan Bíreš ústredný banský inšpektor 045 – 6782 217
Ing. Milan Ferenc ústredný banský inšpektor 045 - 6782 208
Mgr. Simona Guláková ústredný banský inšpektor 045 – 6782 214
Ing. Dušan Habala ústredný banský inšpektor 045 - 6782 210
Ing. Branislav Konečný ústredný banský inšpektor 045 – 6782 215
Ing. Vladimír Kost ústredný banský inšpektor 045 – 6782 218
Mgr. Renáta Stračinová ústredný banský inšpektor 045 – 6782 209
Ing. Dana Fábryová samostatný referent ekonomického úseku a osobného úradu 045 - 6782 205
Renáta Oravcová samostatný referent ekonomického úseku a osobného úradu 045 - 6782 202
Bc. Henrieta Schneiderová samostatný referent ekonomického úseku a osobného úradu 045 - 6782 219