Hlavný banský úrad

Hlavný banský úrad
Kammerhofská č. 25
969 01 Banská Štiavnica

Úradné hodiny

Pondelok až piatok: 6:30 – 14.30 hod.

Telefónne čísla a elektronická komunikácia na jednotlivé pracoviská
Sekretariát tel. 045 – 6782 222
Sekretariát fax 045 – 6782 288
www.slovensko.sk (číslo úradnej schránky) E0005593088
Sekretariát e-mail hbu@hbu.sk
Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín (OL) 045 – 6782 223
Oddelenie banskej bezpečnosti (OB) 045 – 6782 210
Oddelenie ekonomiky 045 – 6782 202
Osobný úrad 045 – 6782 206

Služobné mobilné telefóny vedúcich zamestnancov a služobnej pohotovosti
Predseda úradu Ing. Bohumír Zvrškovec 0903 405 900
Vedúci kancelárie predsedu

Vedúci oddelenia ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín Ing. Ivan Sýkora 0905 256 317
Vedúci oddelenia banskej bezpečnosti Ing. Dušan Habala 0907 954 482
Služobná pohotovosť 0908 728 881

Priame telefónne linky na zamestnancov úradu
Ing. Bohumír Zvrškovec predseda úradu 045 - 6782 211

vedúci kancelárie predsedu
Ing. Ivan Sýkora vedúci oddelenia ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín 045 - 6782 212
Ing. Dušan Habala vedúci oddelenia banskej bezpečnosti 045 - 6782 210
Ing. Alena Sombathyová vedúca osobného úradu 045 - 6782 206
Ing. Dana Dodeková vedúca oddelenia ekonomiky 045 - 6782 220
Mgr. Renáta Stračinová sekretariát predsedu 045 - 6782 222
Lívia Pellegrini sekretariát predsedu 045 – 6782 222
Ing. Milan Ferenc ústredný banský inšpektor 045 - 6782 208
Ing. Vladimír Kost ústredný banský inšpektor 045 – 6782 221
Ing. Branislav Konečný ústredný banský inšpektor  045 – 6782 215 
Ing. Lucia Piliarová ústredný banský inšpektor  045 – 6782 218
Ing. Dana Fábryová samostatný referent osobného úradu 045 - 6782 205
Renáta Oravcová samostatný ekonomický referent 045 - 6782 202
Bc. Henrieta Schneiderová samostatný ekonomický referent 045 - 6782 219