Vedúci zamestnanci na Hlavnom banskom úrade a na obvodných banských úradoch SR

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici
Predseda Hlavného banského úradu Ing. Bohumír Zvrškovec
Vedúci útvaru hlavného ústredného banského inšpektora Ing. Dušan Habala, poverený riadením
Vedúca útvaru ekonomického úseku a osobného úradu Ing. Alena Sombathyová

Obvodný banský úrad v Bratislave
Predseda úradu PhDr. Ing. Peter Čulen
Vedúci útvaru hlavného obvodného banského inšpektora Ing. Pavel Gašparík

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
Predseda úradu Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš, poverený riadením
Vedúci útvaru hlavného obvodného banského inšpektora Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš

Obvodný banský úrad v Košiciach
Predseda úradu Ing. Miloš Petráš, PhD.
Vedúci útvaru hlavného obvodného banského inšpektora Ing. Marek Forrai

Obvodný banský úrad v Prievidzi
Predseda úradu 

Ing. Mário Mokó, PhD.

poverený riadením 


Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
Predseda úradu

Ing. Erich Veselényi

poverený riadením