Všeobecné informácie

 Súbor na stiahnutie: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (rtf)

 

 

Zaujímavé linky:


 

Národný inšpektorát práce : http://www.safework.gov.sk/

MH SR : http://www.economy.gov.sk/

MPSVR SR : http://www.employment.gov.sk/

 

Kampaň EU-OSHA:

Zdravé pracoviská 2012-2013 – Spolupráca pri prevencii rizík: http://www.healthy-workplaces.eu/