Contact Information

Hlavný banský úrad
25 Kammerhofská Street
969 50 Banská Štiavnica
Slovakia

Office hours

Monday to Friday: 7 am – 3.30 pm

Telephone numbers
Secretary tel. 045 – 6782 222
Secretary fax 045 – 6782 288
Secretary e-mail hbu@hbu.sk
Oddelenie ochrany ložísk 045 – 6782 223

Department of Safety

045 – 6782 277
Finance Department
045 – 6782 202
Personnel 045 – 6782 206

Cell numbers for chief staff members and Emergency
Chairman JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 0907 875 195
Vedúci kancelárie predsedu Ing. Erich Veselenyi 0918 388 520
Vedúci oddelenia ochrany ložísk Ing. Ivan Sýkora 0905 256 317
Vedúci oddelenia bezpečnosti Ing. Vladimír Tejbus, CSc. 0907 954 482
Emergency 0908 728 881

Phone numbers of staff
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík predseda úradu 045 - 6782 201
Ing. Erich Veselényi vedúci kancelárie predsedu 045 - 6782 211
Ing. Ivan Sýkora vedúci oddelenia ochrany ložísk 045 - 6782 212
Ing. Vladimír Tejbus, CSc. vedúci oddelenia bezpečnosti 045 - 6782 214
Ing. Alena Sombathyová vedúca osobného úradu 045 - 6782 206
Ing. Dana Dodeková vedúca oddelenia ekonomiky 045 - 6782 220
Mgr. Renáta Stračinová sekretariát predsedu 045 - 6782 222
Mária Palovičová sekretariát oddelenia ložísk 045 - 6782 223
Mgr. Ing. Vladimír Nárožný aproximácia európskeho práva 045 - 6782 204
Ing. Marian Budinský ústredný banský inšpektor 045 - 6782 216
Ing. Milan Durbák ústredný banský inšpektor 045 - 6782 209
Ing. Milan Ferenc ústredný banský inšpektor 045 - 6782 207
Ing. Vladimír Garaj ústredný banský inšpektor 045 - 6782 215
Ing. Dušan Habala ústredný banský inšpektor 045 - 6782 210
Ing. Ján Ihring ústredný banský inšpektor 045 - 6782 208
Mgr. Ing. Martin Lutonský ústredný banský inšpektor 045 - 6782 221
Dana Fábryová osobný úrad 045 - 6782 205
Renáta Oravcová hospodárka 045 - 6782 202
Henrieta Páleníková samostatný ekonomický referent 045 - 6782 219

District office in Bratislava
Address Prievozská 30
821 05 Bratislava
secretary 02/534 17 309
ekonomické oddelenie 02/534 15 062
obvodní banskí inšpektori tel. 02/534 16 538
obvodní banskí inšpektori fax 02/534 17 300
obvodní banskí inšpektori e-mail obuba@obuba.sk
chairman 02/534 17 336
chariman cell
0905/474 731
Emergency cell
0903/221 128

District office in Banská Bystrica
Address ul. 9. mája č. 2
975 90 Banská Bystrica
secretary tel. 048/414 29 56
secretary fax 048/414 29 41
secretary e-mail obubb@mail.t-com.sk
chariman cell 0907/130 938
Emergency cell 0905/589 452

District office in Košice
Address Timonova č. 23
041 57 Košice
secretary tel. 055/625 03 55
secretary fax 055/729 65 05
secretary e-mail obuke@isternet.sk
chariman cell 0915/915 788
Emergency cell 0904/184 200

District office in Prievidza
Address Matice slovenskej 10
971 22 Prievidza
secretary tel. 046/542 20 05
secretary fax 046/542 20 05
secretary e-mail obupd@isternet.sk
chariman cell 0903/972 773
Emergency cell 0902/415 957

District office in Spišská Nová Ves
Address Markušovská 1
052 80 Spišská Nová Ves
secretary tel. 053/442 52 56
secretary fax 053/442 55 68
secretary e-mail obusnv@obusnv.sk
chariman cell 0903/536 165
Emergency cell 0903/033 245