Novinky


19. 4. 2021

Protipandemické opatrenia

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA – upravené na základe aktuálneho stavu k 19.04.2021

V nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 203 zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021 a 186/2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania predĺženého do 28.04.2021 v snahe minimalizoval" ohrozenie zdravia zamestnancov na pracoviskách Hlavného banského úrad u a obvodných banských úradov boli prijaté protipandemické opatrenia …

celý článok

24. 3. 2021

Sídlo OBÚ SNV

Oznámenie o zmene sídla a korešpondenčnej adresy Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi

celý článok

7. 1. 2021

Úlohy BOZP a BP počas pandémie

Zabezpečovanie plnenia úloh na úseku BOZP a BP počas trvania pandémie

 Hlavný banský úrad zverejnil svoje stanovisko k plneniu úloh na úseku BOZP a BP počas pandémie …

celý článok

10. 11. 2020

Organizačná schéma HBÚ a OBÚ SR

 Nové organizačné schémy Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov SR

celý článok