Novinky


14. 5. 2022

Prekurzory výbušnín

 Hlavný banský úrad informuje širokú odbornú aj laickú verejnosť, že od s účinnosťou od 1.5.2022 vstupuje do platnosti novela zákona č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa banské úrady stávajú orgánmi štátnej správy v oblasti prekurzorov výbušnín …

celý článok

26. 4. 2022

Správa o stave v BOZP za rok 2021

Hlavný banský úrad na svojej stránke zverejnil Správu o stave v BOZP za rok 2021 v pôsobnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej republiky

celý článok

21. 4. 2022

Správa o činnosti za rok 2021

Hlavný banský úrad na svojej stránke zverejnil Správu o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej republiky za rok 2021.

celý článok

22. 12. 2021

Zmena sídla OBÚ v Bratislave

 Oznam o zmene sídla Obvodného banského úradu v Bratislave

celý článok

9. 6. 2021

Zmena sídla OBÚ v Prievidzi

Oznámenie o zmene sídla a korešpondenčnej adresy Obvodného banského úradu v Prievidzi

celý článok

1