Novinky


19. 7. 2021

Verejná vyhláška Beckov I

 Oznámenie o vyvesení verejnej vyhlášky vo veci návrhu na zmenu – zmenšenie dobývacieho priestoru Beckov I

celý článok

9. 6. 2021

Zmena sídla OBÚ v Prievidzi

Oznámenie o zmene sídla a korešpondenčnej adresy Obvodného banského úradu v Prievidzi

celý článok

24. 3. 2021

Zmena sídla OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Oznámenie o zmene sídla a korešpondenčnej adresy Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi

celý článok

7. 1. 2021

Úlohy BOZP a BP počas pandémie

Zabezpečovanie plnenia úloh na úseku BOZP a BP počas trvania pandémie

 Hlavný banský úrad zverejnil svoje stanovisko k plneniu úloh na úseku BOZP a BP počas pandémie …

celý článok

10. 11. 2020

Organizačná schéma HBÚ a OBÚ SR

 Nové organizačné schémy Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov SR

celý článok