Novinky


15. 10. 2020

Zmena sídla OBÚ v Prievidzi

 Hlavný banský úrad týmto oznamuje zmenu sídla Obvodného banského úradu v Prievidzi …

celý článok

1. 10. 2020

Úradné tabule OBÚ SR

O Z N A M

Na portáli www.hbu.sk bola zriadená položka „Úradné tabule OBÚ SR“  …

celý článok

24. 9. 2020

Výzva na predloženie ponuky vo verejnom obstarávaní

Na stránkach, v položke Verejné obstarávanie zverejnil Hlavný banský úrad novú výzvu na predloženie ponuky vo verejnom obstarávaní:

Výzva vo verejnom obstarávaní na predloženie cenovej ponuky na obstaranie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinieringu výstavby podkrovia OBÚ v Košiciach

celý článok

7. 9. 2020

Obvody pôsobnosti OBÚ SR

U P O Z O R N E N I E 

Hlavný banský úrad upozorňuje a vyzýva organizácie podliehajúce výkonu hlavného dozoru na dodržiavanie vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, najmä v súvislosti s podávaním  podnetov na miestne príslušný obvodný banský úrad …

celý článok