Protipandemické opatrenia

20. 1. 2021

V súvislosti so vzniknutou pandemickou situáciou, na základe ktorej Vláda SR vydala uznesenie č. 30 zo 17.01.2021, predseda HBÚ vydal Príkaz č. 2 /2021 z 20.01.2021, ktorým upravil niektoré podmienky výkonu štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme na Hlavnom banskom úrade a na obvodných banských úradoch SR.

V súlade s opatreniami a prijatými výnimkami z uznesenia vlády č. 30/2021 z neho, okrem iného, vo vzťahu k organizáciám a obecne k verejnosti v čase zákazu vychádzania, vyplýva, že:

bude možné vykonávať

skúšky odbornej spôsobilosti a pracovné rokovania.

Iné cesty na banské úrady, sa môžu vykonávať len v tom prípade, že daný úkon nemôže byt' vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie.

 

Na HBÚ a OBÚ SR môžu vstupovať cudzie osoby (návštevy) len za splnenia týchto podmienok:

1. táto osoba sa musí pred vstupom preukázať  negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, a to:

a) od 25.01.2021 do 02.02.2021 testom vykonaným od 18.01.2021

b) od 03.02.2021 do 07.02.2021 testom vykonaným od 27.01.2021 alebo

2. táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo

3. táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

4. v období od 03.02.2021 do 07.02.2021 pre tieto osoby z okresov s menšou mierou pozitivity nebude potrebné preukazovanie testom.

Zároveň bol zrušený príkaz predsedu HBÚ č. 1/2021.

 

S/bory na stiahnutie: Príkaz predsedu HBÚ č. 2/2021 z 20.01.2021 si môžete prevziať TU.  


Späť