Zmena sídla OBÚ v Spišskej Novej Vsi

24. 3. 2021

Týmto Vám oznamujeme, že od 01.04.2021 sa sídlo Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi presúva do administratívnej budovy sídla Obvodného banského úradu v Košiciach.


Korešpondenčná adresa úradu bude:


Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
Timonova 23
04001 Košice


Pre elektronické podania naďalej ostáva v platnosti:
• e-mailová adresa: obusnv@obusnv.sk
• úradná schránka na www.slovensko.sk: E0005593221, sufix: 10005

 

Úradné oznámenie nájdete TU.


Späť