Správa o činnosti za rok 2021

21. 4. 2022

Hlavný banský úrad na svojej stránke zverejnil Správu o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej republiky za rok 2021.

Správa je zverejnená v časti: Ročná správa, Správa o BOZP / Ročné správy

 

Tentoraz je zverejnená ročná správa v dvoch formátoch, a to prezentačnom dvojstĺpcovom formáte a klasickom bezstĺpcovom formáte pre lepšie zobrazovanie na mobilných zariadeniach.

 


Späť