Správa o stave v BOZP za rok 2021

26. 4. 2022

Hlavný banský úrad na svojej stránke zverejnil Správu o stave v BOZP za rok 2021 v pôsobnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej republiky.

Správa je zverejnená v časti: Ročná správa, Správa o BOZP / Správy o stave BOZPSpäť