Rok 2011

OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK

 2011

 


HBÚ      OBÚ v Bratislave    OBÚ v Banskej Bystrici      OBÚ v Košiciach      OBÚ v Prievidzi    OBÚ v Sp. N. Vsi 


 

 Hlavný banský úrad

 

Predmet

Objednávka 

Faktúra 

Elektrická energia

 510111001.pdf
Elektrická energia

510111002.pdf
Zemný plyn

510111003.pdf
Zemný plyn

510111004.pdf
Stravné lístky
01-2011-01.pdf
510111005.pdf  
Časopis BOZP

510111006.pdf
T-Com

510111007.pdf
T-Com                                                                 

510111008.pdf
Správcovstvo výpočtovej techniky

510111009.pdf
Prevádzka ekonomického systému

510111010.pdf
Železiarsky tovar (náradie, spojovací materiál ...)
03-2011-01.pdf

Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodov                          
05-2011-01.pdf

Prevádzka kopírovacieho zariadenia

510111016.pdf
Vykurovanie v prenajatých priestoroch

510111017.pdf
Elektrická energia

510111018.pdf
Elektrická energia

510111019.pdf
Poistenie majetku

510111020.pdf
Pohonné hmoty

510111021.pdf
Pohonné hmoty

510111022.pdf
Poistenie podnikateľov

510111023.pdf
Poistka

510111024.pdf
Poistka  

510111025.pdf
Prevádzka kopírovacieho stroja

510111027.pdf
Oprava satelitnej súpravy

510111028.pdf
Prevádzka kopírovacieho stroja

510111029.pdf
Čistiace prostriedky do nových garáží
02-2011-01.pdf
510111030.pdf
Mobilné telefóny Orange

510111031.pdf
Publikácia Daňové právo s vysvetlivkami
510111032.pdf
Správcovstvo výpočtovej techniky

510111036.pdf
Tonery do tlačiarní

510111037.pdf
Pohonné hmoty

510111038.pdf
Prístup na internet

510111039.pdf
Elektrická energia

510111040.pdf
Pohonné hmoty

510111041.pdf
Kancelárske potreby
07-2011-01.pdf
510111042.pdf
T-Com

510111043.pdf
T-Com

510111044.pdf
T-Com

510111045.pdf
T-Com

510111046.pdf
Poistenie Kooperativa

510111047.pdf
Ochrana majetku

510111048.pdf
Poštové služby

510111049.pdf
Elektrická energia

510111050.pdf
Elektrická energia

510111051.pdf
Vybavenie garáží a bezpečnostné značenie
08-2011-01.pdf
510111056.pdf
Objednávka projektovej dokumentácie na záhradu
11-2011-01.pdf

Reprezentačné
12-2011-01.pdf

Ubytovanie, prenájom miestností a strava na školení zamestnancov 22. a 23.9.2011
15-2011-01.pdf

Zemný plyn

510111058.pdf
Zemný plyn

510111059.pdf
Oprava faxového prístroja
10-2011-01.pdf
510111060.pdf
Publikácia Občianske právo s vysvetlivkami

510111061.pdf
Publikácia Trestné právo s vysvetlivkami

510111062.pdf
Porealizačné zameranie garáží
06-2011-01.pdf
510111063.pdf
Pohonné hmoty

510111064.pdf
Obedy na porade ekonomického oddelenia
13-2011-01.pdf
510111065.pdf
Oprava a hygienický náter nebytových priestorov
09-2011-01.pdf
510111066.pdf
Zemný plyn

510111067.pdf
Pravidelná údržba kopírovacích strojov

510111068.pdf
Pohonné hmoty

510111069.pdf
Elektrospotrebný a kuchynský materiál (žiarovky, batérie ...)  
04-2011-01.pdf
510111071.pdf
Predplatné časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

59110006.pdf
Poistenie Kooperativa

510111072.pdf
Poistenie Kooperativa

510111073.pdf
Demontáž a montáž odvzdušňovacieho ventilu a termostatovej hlavice na radiátore

510111074.pdf
Vodné a stočné

510111075.pdf
Daň z nehnuteľností

510111076.pdf
Zemný plyn

510111078.pdf
Vodné a stočné

510111079.pdf
SIBAcol s.r.o. Banská Štiavnica

510111080.pdf
Publikácia: Pracovné predpisy pre nepodnikateľov

510111087.pdf
Predplatné k Zbierke zákonov

510111088.pdf
Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov

510111089.pdf
Telefóny – Orange

510111090.pdf
Pravidelná údržba počítačov
510111091.pdf
Príslušenstvo k počítaču

510111092.pdf
Pohonné hmoty

510111093.pdf
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
14-2011-01.pdf
510111096.pdf
Pohonné hmoty

510111097.pdf
Školenie zo zákona o správe majetku štátu
510111098.pdf
Telefóny – T-Com

510111099.pdf
Telefóny – T-Com

510111100.pdf
Telefóny – T-Com

510111101.pdf
Telefóny – T-Com

510111102.pdf
Ochrana majetku – zabezpečenie objektov

510111103.pdf
Poštové služby

510111104.pdf
Zaistenie služby na úseku BOZP a ochrany pred požiarom

510111105.pdf
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

510111106.pdf
Inzercia
17-2011-01.pdf

Rekontrukcia úradného bytu

510111108.pdf
Dendrologický posudok pred výrubom stormov
16-2011-01.pdf
510111109.pdf
Stravné lístky
18-2011-01.pdf
510111110.pdf
Ročný prístup do právneho systému EPI – 3 licencie

510111111.pdf
Aktualizácia Obchodného zákonníka + Judikatúra

510111112.pdf
Aktualizácia právneho systému ASPI

510111113.pdf
Pohonné hmoty

510111114.pdf
Oprava služobného automobilu

510111115.pdf
Pohonné hmoty

510111116.pdf
Denník SME

510111117.pdf
Oprava plynového kotla
19-2011-01.pdf
510111118.pdf
Poistenie

510111119.pdf
Poistenie osôb v automobile

510111120.pdf
Výmena čelného skla na služobnom automobile

510111121.pdf
Vysávač

510111122.pdf
Zemný plyn

510111123.pdf
Zemný plyn

510111124.pdf
Poistenie osôb v automobile

510511029.pdf
Ubytovanie a strava na poradu predsedov úradov
23-2011-01.pdf
Oprava služobného automobilu
22-2011-01.pdf
510111125.pdf
Servis kopírovacieho stroja

510111126.pdf
Telefóny Orange

510111127.pdf
Daňové právo

510111128.pdf
Pracovný odev a obuv
20-2011-01.pdf
510111129.pdf
Servis služobných vozidiel (prezúvanie pneumatík)

510111130.pdf
Poplatok za komunálne odpady

510111131.pdf
Prvky počítačovej siete (switch, kábel)

510111132.pdf
Správa počítačovej siete

510111133.pdf
Pohonné hmoty

510111135.pdf
Telefóny SWAN

510111136.pdf
Pohonné hmoty

510111137.pdf
Telefóny T-Com

510111138.pdf
Telefóny T-Com

510111139.pdf
Telefóny T-Com

510111140.pdf
Telefóny T -Com

510111141.pdf
Prevádzka kopírovacieho stroja

510111142.pdf
Strážna služba

510111145.pdf
Poštové služby

510111146.pdf
BOZP a TPO dodávateľsky

510111153.pdf
Výrub stromov a porez drevnej hmoty
21-2011-01.pdf
510111154.pdf
Pohonné hmoty

510111161.pdf
Alkoholtestery – pre HBÚ a OBÚ v Prievidzi
25-2011-01.pdf

Pohonné hmmoty

510111163.pdf
Kancelárske potreby (papier, obaly ...)
24-2011-01.pdf
510111164.pdf
Stravné lístky
30-2011-01.pdf

  Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

 Na začiatok  

 Predmet

Objednávka 

Faktúra 

Elektrická energia                                                            

510311001.pdf
Elektrická energia

510311002.pdf
Stravné lístky      
01-2011-03.pdf   
510311003.pdf
Stravné lístky

510311004.pdf
Zemný plyn

510311005.pdf
Telefóny
510311006.pdf
Telefóny

510311007.pdf
Elektrická energia

510311008.pdf
Elektrická energia

510311009.pdf
Pohonné hmoty

510311010.pdf
Vestník ÚNMS SR – Zálohová faktúra                                59110001.pdf
Digi TV

510311012.pdf
Poistenie majetku

510311013.pdf
Stravné lístky

510311014.pdf
Antivírusový program ESET NOD32
03-2011-03.pdf
510311015.pdf
Demontáž podlahovej krytiny
02-2011-03.pdf
510311018.pdf
Oprava elektrickej inštalácie v zasadacej miestnosti
05-2011-03.pdf

Pohonné hmoty

510311019.pdf
T-Com

510311020.pdf
Telefóny

510311021.pdf
Poštovné

510311022.pdf
Zdroj k PC vrátanie zapojenia
06-2011-03.pdf
510311023.pdf
Balík digitálnej televízie

510311024.pdf
Pohonné hmoty

510311025.pdf
Vestník ÚNMS na rom 2011

59110001.pdf
Poplatok za znečistenie ovzdušia

510311027.pdf
Stravné lístky
07-2011-03.pdf
510311028.pdf
Stravné lístky
04-2011-03.pdf
510311029.pdf
Vodné a stočné

510311030.pdf
Zbierka zákonov

510311031.pdf
Elektroinštalačné práce

510311032.pdf
Telefóny T-Com

510311033.pdf
Pohonné hmoty

510311034.pdf
Letné pneumatiky + demontáž a montáž
08-2011-03.pdf
510311035.pdf
Telefóny SWAN

510311036.pdf
Poštové služby

510311037.pdf
Seminár o správe majetku štátu

510311038.pdf
Digitálna televízia

510311039.pdf
Pohonné hmoty

510311040.pdf
Kancelárske potreby
09-2011-03.pdf
510311041.pdf
Stravné lístky
10-2011-03.pdf
510311043.pdf
Havarijné poistenie

510311044.pdf
Telefóny T-Com

510311045.pdf
Pohonné hmoty

510311047.pdf
Reprezentačné

510311048.pdf
Preddavok za Zbierku zákonov

59110008.pdf
Poštové služby

510311049.pdf
Telefóny SWAN

510311050.pdf
Digitálna televízia

510311051.pdf

 

   Obvodný banský úrad v Bratislave

   Na začiatok 

 Predmet

Objednávka 

Faktúra 

Upratovanie, obsluha a údržba administratívnej budovy
510211001.pdf
Stravné lístky

510211002.pdf
Dodávky tepla

510211003.pdf
Telefóny T-Com

510211004.pdf
Telefóny T-Com

510211005.pdf
Oprava výťahu v budove úradu

510211006.pdf
Dodávka tepla

510211007.pdf
Elektrická energia

510211008.pdf
Poradca podnikateľa

510211009.pdf
Školenie vodičov referentských vozidiel  
01-2011-02.pdf  
510211010.pdf
Pohonné hmoty

510211011.pdf
Telefóny T-Mobile

510211012.pdf
Poradca podnikateľa

510211013.pdf
Oprava výťahu

510211014.pdf
Prevádzka budovy úradu (upratovanie, údržba ...) 510211015.pdf
Tonery a náplne do tlačiarní
03-2011-02.pdf
510211016.pdf
Oprava a reinštalácia softvéru
04-2011-02.pdf
510211017.pdf
Oprava služobného auta
05-2011-02.pdf
510211018.pdf
Dodávka tepla a teplej vody

510211019.pdf
Kancelárske potreby
02-2011-02.pdf
510211020.pdf
Vodné a stočné

510211021.pdf
Vodné a stočné

510211022.pdf
Stravné lístky

510211023.pdf
Pohonné hmoty

510211024.pdf
Telefóny T-Com

510211025.pdf
Telefóny T-Com

510211026.pdf
Skener
06-2011-02.pdf
510211027.pdf
Dodávka tepla a teplej vody

510211030.pdf
Elektrická energia

510211031.pdf
EPI – Zbierka zákonov

510211032.pdf
Demontáž a montáž radiátora
08-2011-02.pdf
510211033.pdf
Prevádzka budovy úradu (upratovanie, údržba ...)

510211034.pdf
Dodávka tepla

510211035.pdf
Tonery do tlačiarní
10-2011-02.pdf

510211036.pdf

510211037.pdf

Revízia kotolne v administratívnej budove úradu
09-2011-02.pdf
510211038.pdf
Telefóny – T-Mobile

510211039.pdf
Základný servis výťahu v administratívnej budove

510211040.pdf
Zbierka zákonov
510211041.pdf
Kancelárske potreby
07-2011-02.pdf
510211042.pdf
Oprava a reinštalácia softvéru

510211043.pdf
Tlačiareň a toner

510211044.pdf
Pohonné hmoty

510211045.pdf
Poplatok za komunálny odpad

510211046.pdf
Telefńy T-Com

510211047.pdf
Telefóny T-Com

510211048.pdf
Voda z povrchového odtoku

510211049.pdf
Elektrická energia

510211050.pdf
Poštové služby

510211051.pdf
Dodávka tepla

510211052.pdf
Vodné a stočné

510211053.pdf
Upratovanie, služby

510211054.pdf
Dodávky tepla

510211055.pdf
Telefóny T-Mobile

510211056.pdf
Pohonné hmoty

510211057.pdf
Havarijné poistenie služobného automobilu

510211058.pdf

 

 Obvodný banský úrad v Košiciach

   Na začiatok 

 Predmet

Objednávka 

Faktúra 

Telefóny T-Com                                                                     

510610180.pdf
Pohonné hmoty

510610181.pdf
Internet
510610182.pdf
Internet

510610183.pdf
Poštové služby

510610184.pdf
Elektrická energia

510610185.pdf
Zemný plyn – Zálohová platba

510611003.pdf
Stravné lístky
01-2011-06.pdf
510611004.pdf
Pranie prádla

510611005.pdf
Elektrická energia

510611007.pdf
Zemný plyn

510611010.pdf
Stravné lístky
02-2011-06.pdf
510611011.pdf
Internetové služby

510611012.pdf
Oprava služobného auta
03-2011-06.pdf
510611013.pdf
Oprava a výmena odpadového potrubia
05-2011-06.pdf
510611014.pdf
Telefóny

510611015.pdf
T-Com

510611016.pdf
Poštovné

510611017.pdf
Pohonné hmoty

510611018.pdf
Pranie prádla
04-2011-06.pdf
510611019.pdf
Daň za využívanie verejného priestranstva – parkovanie

510611020.pdf
Pohonné hmoty

510611021.pdf
Zemný plyn

510611022.pdf
Telefóny – T-Mobile

510611025.pdf
Stravné lístky
07-2011-06.pdf
510611026.pdf
Drogistický tovar
08-2011-06.pdf
510611027.pdf
Prístup do právneho systému EPI

59110007.pdf
Telefóny – T-Com

510611028.pdf
Zákonné poistenie na služobné auto

510611029.pdf
Scaner a príslušesntvo k PC
06-2011-06.pdf
510611030.pdf
Telefóny – SWAN

510611031.pdf
Telefóny – SWAN

510611032.pdf
Pohonné hmoty

510611033.pdf
Poštovné

510611034.pdf
Vodné a stočné

510611035.pdf
Poplatok za komunálny odpad

510611036.pdf
Oprava služobného automobilu
09-2011-06.pdf
510611037.pdf
Pohonné hmoty

510611039.pdf
Telefóny – T-mobile

510611040.pdf
Stravné lístky

510611043.pdf
Pranie bielizne

510611044.pdf
Telefóny T-Com

510611045.pdf
Odborný posudok na strechu budovy úradu

510611046.pdf
Renovácia tonerov do tlačiarní

510611047.pdf
Pohonné hmoty

510611048.pdf
Telefóny SWAN

510611049.pdf
Poštové služby

510611050.pdf
Daň z nehnuteľností

510611051.pdf
Telefóny SWAN

510611052.pdf
Oprava kopírovcieho stroja

510611053.pdf
Vyvažovanie kolies

510611054.pdf
Zemný plyn

510611055.pdf
Pohonné hmoty

510611056.pdf

 

  Obvodný banský úrad v Prievidzi

   Na začiatok 

 Predmet

Objednávka 

Faktúra 

Stravné lístky                                                                             01-2011-04.pdf
510411001.pdf
Internetové služby

510411002.pdf
Prenájom sídla úradu

510411003.pdf
Časopis Metrológia a skúšobníctvo
   59110004.pdf
Časopis Normalizácia

59110005.pdf
Multifunkčné zariadenie OKI 02-2011-04.pdf
510411004.pdf
Renovácia tonerov do tlačiarní

510411005.pdf
Stravné lístky

510411006.pdf
Telefóny T-Com

510411007.pdf
Internetové služby

510411008.pdf
Pohonné hmoty

510411009.pdf
Poštové služby

510411010.pdf
Poštové služby

510411011.pdf
Časopis Metrológia a skúšobníctvo

510411012.pdf
Časopis Normalizácia

510411013.pdf
Pohonné hmoty

510411014.pdf
Multifunkčné zariadenie

510411015.pdf
Kancelárske potreby

510411016.pdf
Nájomné a služby

510411017.pdf
Servisné práce na počítačovej sieti

510411018.pdf
Telefóny – T-mobile

510411019.pdf
Pohonné hmoty

510411020.pdf
Toner do kopírky

510411021.pdf
Telefóny – SWAN

510411022.pdf
Poštové služby

510411023.pdf
Pohonné hmoty

510411024.pdf
Znalecký posudok

510411025.pdf
Nájomné a služby

510411026.pdf
Zdravotná prehliadka banského záchranára
03-2011-04.pdf

Telefóny – T-Com

510411027.pdf
Poplatok za komunálny odpad

510411028.pdf
Pohonné hmoty

510411029.pdf
Telefóny SWAN

510411030.pdf
Poštové služby

510411031.pdf
Kancelárske potreby

510411032.pdf
Stravné lístky
06-2011-04.pdf
510411033.pdf
Pohonné hmoty

510411034.pdf
Prenájom sídla úradu

510411035.pdf
Čierny toner do tlačiarne
05-2011-04.pdf
 

  Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

   Na začiatok 

 Predmet

Objednávka 

Faktúra 

Stravné lístky                                                                          

 510511001.pdf 
Elektrická energia

510511002.pdf
Pneumatiky
01-2011-05.pdf
510511003.pdf
Antivírusový program ESET NOD32

510511004.pdf
Telefóny  T-Mobile

510511005.pdf
Parkovacia známka v meste
02-2011-05.pdf
510511006.pdf
Prenájom priestorov pre úrad a súvisiace služby

510511007.pdf
Stravné lístky

510511008.pdf
Časopis Enviromagazín
04-2011-05.pdf

Elektrická energia

510511009.pdf

Vestník ÚNMS SR – Zálohová faktúra 

Vestník ÚNMS SR – faktúra


59110003.pdf 

510511010.pdf

Telefóny T-Com

510511011.pdf
Pohonné hmoty

510511012.pdf
Poštové služby

510511013.pdf
Daň z nehnuteľností za rok 2011

510511014.pdf
Telefóny T-Mobile

510511015.pdf
Pohonné hmoty

510511016.pdf
Aktualizačná karta máp do autonavigácie
05-2011-05.pdf
510511017.pdf
Prenájom priestorov pre úrad a súvisiace služby

510511018.pdf
Stravné lístky

510511019.pdf
Školenie vodičov referentských vozidiel
03-2011-05.pdf
510511020.pdf
Pohonné hmoty

510511021.pdf
Telefóny T-Com

510511022.pdf
Upratovacie služby

510511023.pdf
Poštové služby

510511024.pdf
Renovácia tonera do tlačiarne
06-2011-05.pdf
510511025.pdf
Telefóny T-Mobile

510511026.pdf
Pohonné hmoty

510511027.pdf
Časopis Bezpečná práca
07-2011-05.pdf
510511028.pdf
Poistenie osôb v automobile

510511029.pdf
Nájomné a služby

510511030.pdf
Nájomné a služby

510511031.pdf
Stravné lístky

510511032.pdf
Údržba a servis kopírovacieho stroja

510511033.pdf
Oprava rozmnožovacieho stroja
08-2011-05.pdf

Výmena pneumatík a vyvažovanie kolies
09-2011-05.pdf
510511034.pdf
Pohonné hmoty

510511035.pdf
Telefóny T-Com

510511036.pdf
Kontrola a preprogramovanie telefónnej ústredne
10-2011-05.pdf
510511037.pdf
Poštové služby

510511038.pdf
Upratovacie služby

510511039.pdf
Telefóny – T-mobile

510511040.pdf
Konferencia – Trhacia technika

510511041.pdf
Pohonné hmoty

510511042.pdf
/td