Rok 2014

OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK

 2014

 

 

 

OBJEDNÁVKY za Hlavný banský úrad a obvodné banské úrad SR – za rok 2014 (PDF; 491,8 kB)

 

FAKTÚRY za Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady SR – za rok 2014 (PDF; 456,9 kB)