Zmluvy 2005

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2005

 

 Dodávateľ  Obstarávateľ  Predmet zmluvy Dátum zmluvy
SimKor, s.r.o. banská Štiavnica HBÚ Rekonštrukcia objektu Kammerhofská 25 v Banskej Štiavnici (PDF; 2,7 MB) 27.7.2005