Zmluvy 2005

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2005

 

 Dodávateľ Obstarávateľ Predmet zmluvyDátum zmluvy
SimKor, s.r.o. banská ŠtiavnicaHBÚRekonštrukcia objektu Kammerhofská 25 v Banskej Štiavnici27.7.2005