Rok 2006

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2006

 

 Dodávateľ Obstarávateľ Predmet zmluvyDátum zmluvy
IDONA s.r.o. Bánovce nad BebravouHBÚKancelársky nábytok splu s jeho umiestnením a montážou v sídle úradu17.5.2006
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza

HBÚ
Rekonštrukcia objektu súpisné č. 200 na ul. Kammerhofská 25 v Banskej Štiavnici – časť III. Viacúčelový objekt v nádvorí
22.8.2006
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza
HBÚ
Dodatok č. 1 k Zmluve z 22.8.2006 – Určenie zodpovedných osôb objednávateľa 11.10.2006
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza
 HBÚ Dodatok č. 2 k Zmluve z 22.8.2006 – Naviac práce  27.11.2006
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. BratislavaHBÚKúpa osobného motorového vozidla Škoda Octavia 1,9 TDI1.12.2006
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza
HBÚ
Dodatok č. 3 k Zmluve z 22.8.2006 – Zmena koordinátora stavby
15.3.2007
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza
HBÚ
Dodatok č. 4 k Zmluve z 22.8.2006 – Zmena termínu ukončenia a odovzdania diela
26.10.2007