Rok 2006

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2006

 

 Dodávateľ  Obstarávateľ  Predmet zmluvy Dátum zmluvy
IDONA s.r.o. Bánovce nad Bebravou HBÚ Kancelársky nábytok spolu s jeho umiestnením a montážou v sídle úradu (PDF; 1,3 MB) 17.5.2006
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza

HBÚ
Rekonštrukcia objektu súpisné č. 200 na ul. Kammerhofská 25 v Banskej Štiavnici – časť III. Viacúčelový objekt v nádvorí  (PDF; 2,7 MB) 22.8.2006
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza
HBÚ
Dodatok č. 1 k Zmluve z 22.8.2006 – Určenie zodpovedných osôb objednávateľa (PDF; 370,5 kB) 11.10.2006
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza
 HBÚ Dodatok č. 2 k Zmluve z 22.8.2006 – Naviac práce (PDF; 1,4 MB)  27.11.2006
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. Bratislava HBÚ Kúpa osobného motorového vozidla Škoda Octavia 1,9 TDI (PDF; 1,3 MB) 1.12.2006
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza
HBÚ
Dodatok č. 3 k Zmluve z 22.8.2006 – Zmena koordinátora stavby (PDF; 295,6 kB) 15.3.2007
i.t.m.99, s.r.o. Prievidza
HBÚ
Dodatok č. 4 k Zmluve z 22.8.2006 – Zmena termínu ukončenia a odovzdania diela (PDF; 1,5 MB) 26.10.2007