Rok 2007

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2007

 

 Dodávateľ  Obstarávateľ  Predmet zmluvy Dátum zmluvy
DIDA Plus, s.r.o. Brezno
OBÚ v Banskej Bystrici
Dodávka a montáž plastových okien a maľovanie  (PDF; 904 kB) 7.8.2007
R.A.T. a.s. Košice OBÚ v Košiciach Zhotovenie kotolne a rozvodov ústredného kúrenia na OBÚ v Košiciach  (PDF; 1,3 MB) 12.9.2007