Rok 2010

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2010

 

 Dodávateľ Obstarávateľ Predmet zmluvyDátum zmluvy
LP-Stavmix, s.r.o. Banská ŠtiavnicaHBÚZmluva o dielo – Predložená terasa na HBÚ3.3.2010
LP-Stavmix, s.r.o. Banská Štiavnica HBÚDodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Predložená terasa na HBÚ 28.4.2010
LP-Stavmix, s.r.o. Banská Štiavnica  HBÚZmluva o dielo – Garážové stánia I. etapa na HBÚ23.6.2010
LP-Stavmix, s.r.o. Banská Štiavnica  HBÚDodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Garážové stánia na HBÚ – Predmetom zmluvy sa stáva aj II. etapa16.8.2010
 LP-Stavmix, s.r.o. Banská Štiavnica  
HBÚ
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – Garážové stánia na HBÚ  - Zmena termínu zhotovenia a odovzdania diela
23.11.2010