Rok 2011

 

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2011

 

 Dodávateľ Obstarávateľ Predmet zmluvy Účinnosť od Zverejnené
Hlavný banský úrad JUDr. Ing. Peter KúkelčíkZmluva o ubytovaní č. 1-2011         19.5.2011 18.5.2011
Hlavný banský úradIng. Ivan Sýkora Zmluva o ubytovaní č. 2-2011    19.5.2011 18.5.2011
ZSE Energia, a.s. Bratislava HBÚZmluva č. 140293024 o združenej dodávke elektriny pre OBÚ v Bratislave    27.5.2011 26.5.2011
Techcké služby, Banská Štiavnica HBÚZmluva o podnájme č. 07-2011 na jedno parkovacie miesto v Banskej Štiavnici 

10.6.2011 

 9.6.2011
Magic Computers, s.r.o., Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva č. 767-1144-2011 o dodávke tovaru a služieb z oblasti výpočtovej techniky
11.6.2011
10.6.2011
Marián Dudáš – MOVIKOM Banská Bystrica
OBÚ v Banskej Bystrici
Zmluva č. 992-1799-2011 o zabezpečení IS na OBÚ v Banskej Bystrici
1.7.2011
30.62011
T-COMOBÚ v Banskej Bystrici
Zmluva č. 9901171032 - o pripojení OBÚ v Banskej Bystrici1.7.201130.6.2011
Hlavný banský úrad
RR Gurman s.r.o. Banská bystrica
Zmluva č. 239-309-2011 o prenájme
1.7.2011
30.6.2011
T-COM
OBÚ v Banskej Bystrici
Zmluva č. 1016375000 o voliteľnom volacom programe
1.7.2011
30.6.2011
LP – Stavmix, s.r.o., Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva o dielo č. 295-1314/2011 - Záhrada HBÚ - oporné múry
23.7.2011
22.7.2011
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
HBÚ
Poistná zmluva 1152-1708-2011 o poistení majetku13.9.201112.9.2011
T-Com
HBÚ
Zmluva o pripojení Magio Internet č. 1259-1851/2011  
6.10.2011
5.10.2011
Slovak Telecom
HBÚ
Dohoda o voliteľnom volacom programe Biznis partner nonstop č. 1259-1851-1/2011
6.10.2011
5.10.2011
Hlavný banský úrad
Ing. Erich Veselényi
Zmluva o nájme bytu č. 1345-1976-2011
25.10.2011
24.10.2011
Hlavný banský úrad
Ing. Štefan Tóth

Zmluva o nájme bytu č. 1266-1862-201

10.11.2011
9.11.2011
JF, s.r.o., Detva
HBÚ
Zmluva o dodávateľskom zaistení bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi  č. 200-398/2011
30.11.2011
29.11.2011
PO – MA, s.r.o., Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva o sprístupnení a zriadení služby káblového distribučného signálu č. 02023282
30.11.2011
29.11.2011
LP – Stavmix, s.r.o. Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia strechy OBÚ v Košiciach č. 1018-2252/2011
1.12.2011
30.11.2011
Orange Slovensko, a.s.
HBÚ
Dodatok k Zmluve o pripojení č. A3032488
1.12.2011
30.11.2011
Orange Slovensko, a.s.
HBÚ
Zmluva o zriadení Hlasovej Virtuálnej Privátnej Sieti č. 1443-2348/2011
13.12.2011
12.12.2011
Novitech a.s. Košice
HBÚ
Zmluva o poskytovaní služieb ekonomických informačných systémov č. NT/HBU111102
13.12.2011
12.12.2011
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Banská Bystrica
HBÚ
Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla
14.12.2011
13.12.2011
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Banská Bystrica
HBÚ
Havarijné positenie motorových vozidiel
14.12.2011
13.12.2011
SPP, a.s. Bratislava
HBÚ
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberné miesto Hlavný banský úrad
20.12.2011
19.12.2011
SPP, a.s. Bratislava
HBÚ
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberné miesto OBÚ v Banskej Bystrici
20.12.2011
19.12.2011