Rok 2011

 

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2011

 

 Dodávateľ  Obstarávateľ  Predmet zmluvy Účinnosť od Zverejnené
Hlavný banský úrad  JUDr. Ing. Peter Kúkelčík Zmluva o ubytovaní č. 1/2011 (PDF; 1,6 MB)  19.5.2011  18.5.2011
Hlavný banský úrad Ing. Ivan Sýkora  Zmluva o ubytovaní č. 2/2011 (PDF; 1,5 MB)  19.5.2011  18.5.2011
ZSE Energia, a.s. Bratislava  HBÚ Zmluva č. 140293024 o združenej dodávke elektriny pre OBÚ v Bratislave (PDF; 1,4 MB)  27.5.2011  26.5.2011
Techické služby, Banská Štiavnica  HBÚ Zmluva o podnájme č. 07-2011 na jedno parkovacie miesto v Banskej Štiavnici (PDF; 479,3 kB)

10.6.2011 

 9.6.2011
Magic Computers, s.r.o., Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva č. 767-1144-2011 o dodávke tovaru a služieb z oblasti výpočtovej techniky (PDF; 669.7 kB) 11.6.2011
10.6.2011
Marián Dudáš – MOVIKOM Banská Bystrica
OBÚ v Banskej Bystrici
Zmluva č. 992-1799-2011 o zabezpečení IS na OBÚ v Banskej Bystrici (PDF; 1 MB) 1.7.2011
30.62011
T-COM OBÚ v Banskej Bystrici
Zmluva č. 9901171032 - o pripojení OBÚ v Banskej Bystrici (PDF; 5,3 MB) 1.7.2011 30.6.2011
Hlavný banský úrad
RR Gurman s.r.o. Banská bystrica
Zmluva č. 239-309-2011 o prenájme (PDF; 1,8 MB) 1.7.2011
30.6.2011
Slovak Telekom, a.s., BA OBÚ v Banskej Bystrici
Dohoda č. 1016375000 o voliteľnom volacom programe (PDF; 1,3 MB) 1.7.2011
30.6.2011
LP – Stavmix, s.r.o., Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva o dielo č. 295-1314/2011 - Záhrada HBÚ - oporné múry (PDF; 2,9 MB) 23.7.2011
22.7.2011
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
HBÚ
Poistná zmluva 1152-1708-2011 o poistení majetku (PDF; 2,9 MB) 13.9.2011 12.9.2011
Slovak Telekom, a.s., BA HBÚ
Zmluva o pripojení Magio Internet č. 1259-1851/2011 (PDF; 1,4 MB) 6.10.2011
5.10.2011
Slovak Telekom, a.s., BA
HBÚ
Dohoda o voliteľnom volacom programe Biznis partner nonstop č. 1259-1851-1/2011 (PDF; 396,8 kB) 6.10.2011
5.10.2011
Hlavný banský úrad
Ing. Erich Veselényi
Zmluva o nájme bytu č. 1345-1976-2011 (PDF; 903,3 kB) 25.10.2011
24.10.2011
Hlavný banský úrad
Ing. Štefan Tóth

Zmluva o nájme bytu č. 1266-1862-2011 (PDF; 1,1 MB)

10.11.2011
9.11.2011
JF, s.r.o., Detva
HBÚ
Zmluva o dodávateľskom zaistení bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi  č. 200-398/2011 (PDF; 1,3 MB) 30.11.2011
29.11.2011
PO – MA, s.r.o., Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva o sprístupnení a zriadení služby káblového distribučného signálu č. 02023282 (PDF; 513,6 kB) 30.11.2011
29.11.2011
LP – Stavmix, s.r.o. Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia strechy OBÚ v Košiciach č. 1018-2252/2011 (PDF; 5,4 MB) 1.12.2011
30.11.2011
Orange Slovensko, a.s.
HBÚ
Dodatok k Zmluve o pripojení č. A3032488 (PDF; 2,1 MB) 1.12.2011
30.11.2011
Orange Slovensko, a.s.
HBÚ
Zmluva o zriadení Hlasovej Virtuálnej Privátnej Sieti č. 1443-2348/2011 (PDF; 6 MB) 13.12.2011
12.12.2011
Novitech a.s. Košice
HBÚ
Zmluva o poskytovaní služieb ekonomických informačných systémov č. NT/HBU111102 (PDF; 2,3 MB) 13.12.2011
12.12.2011
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Banská Bystrica
HBÚ
Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla (PDF; 1,7 MB) 14.12.2011
13.12.2011
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Banská Bystrica
HBÚ
Havarijné poistenie motorových vozidiel (PDF; 6,6 MB) 14.12.2011
13.12.2011
SPP, a.s. Bratislava
HBÚ
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberné miesto Hlavný banský úrad (PDF; 1,6 MB) 20.12.2011
19.12.2011
SPP, a.s. Bratislava
HBÚ
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberné miesto OBÚ v Banskej Bystrici (PDF; 1,6 MB) 20.12.2011
19.12.2011