Rok 2012

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2012

 

 Dodávateľ Obstarávateľ Predmet zmluvy Účinnosť od Zverejnené
BANDOG SECURITY s.r.o., Banská ŠtiavnicaHBÚDodatok č. 1 k obchodnej zmluve z 1.4.2011 o ochrane objektov HBÚ    13.1.2012 12.1.2012
HBÚ
JUDr. Ing. Peter KúkelčíkDodatok k Zmluve o ubytovaní9.2.20128.2.2012
HBÚ
Ing. Ivan Sýkora
Dodatok k Zmluve o ubytovaní
9.2.20128.2.2012
Technické služby, mestský podnik, Banská ŠtiavnicaHBÚ
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
9.2.2012
8.2.2012
HBÚ
Ing. Erich Veselényi
Dodatok k Zmluve o ubytovaní
10.2.2012
9.2.2012
HBÚ
Ing. Štefan Tóth
Dodatok k Zmluve o ubytovaní
10.2.2012
9.2.2012
Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
HBÚ
Doplnenie poistnej zmluvy
10.2.2012
9.2.2012
Hornonitrianske bane zamestnanecká akciová spoločnosť, Prievidza
OBÚ v Prievidzi
Dohoda o užívaní nebytových priestorov 
18.2201217.2.2012
LP – Stavmix, s.r.o. Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva o dielo č. 77-78/2012 „Rekonštrukcia strechy OBÚ v Košiciach – II. etapa“
25.2.2012
24.2.2012
HBÚ
Ing. Vladimír Tejbus, CSc.
Dodatok k zmluve o ubytovaní
29.2.2012
28.2.2012