Rok 2012

ZMLUVY HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2012

 

 Dodávateľ  Obstarávateľ  Predmet zmluvy Účinnosť od Zverejnené
BANDOG SECURITY s.r.o., Banská Štiavnica HBÚ Dodatok č. 1 k obchodnej zmluve z 1.4.2011 o ochrane objektov HBÚ (PDF; 90,1 kB)  13.1.2012  12.1.2012
HBÚ
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík Dodatok k Zmluve o ubytovaní (PDF; 138,6 kB) 9.2.2012 8.2.2012
HBÚ
Ing. Ivan Sýkora
Dodatok k Zmluve o ubytovaní (PDF; 142,1 kB) 9.2.2012 8.2.2012
Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica HBÚ
Zmluva o nájme parkovacieho miesta (PDF; 256,6 kB) 9.2.2012
8.2.2012
HBÚ
Ing. Erich Veselényi
Dodatok k Zmluve o ubytovaní (PDF; 119 kB) 10.2.2012
9.2.2012
HBÚ
Ing. Štefan Tóth
Dodatok k Zmluve o ubytovaní (PDF; 119 kB) 10.2.2012
9.2.2012
Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
HBÚ
Doplnenie poistnej zmluvy (PDF; 4,1 MB) 10.2.2012
9.2.2012
Hornonitrianske bane zamestnanecká akciová spoločnosť, Prievidza
OBÚ v Prievidzi
Dohoda o užívaní nebytových priestorov (PDF; 266,6 kB) 18.22012 17.2.2012
LP – Stavmix, s.r.o. Banská Štiavnica
HBÚ
Zmluva o dielo č. 77-78/2012 „Rekonštrukcia strechy OBÚ v Košiciach – II. etapa“ (PDF; 4,2 MB) 25.2.2012
24.2.2012
HBÚ
Ing. Vladimír Tejbus, CSc.
Dodatok k zmluve o ubytovaní (PDF; 119 kB) 29.2.2012
28.2.2012