Správa majetku

Informácie o prenájme nehnuteľností:

Rok 2011  

Informácie o prenájme nehnuteľností za I. štvrťrok 2011 nájdete tu

Informácie o prenájme nehnuteľností za II. štvrťrok 2011 nájdete tu.  

Informácie o prenájme nehnuteľností za III. štvrťrok 2011 nájdete tu.     

Informácie o prenájme nehnuteľností za IV. štvrťrok 2011 nájdete tu.     

 

Rok 2012  

Informácie o prenájme nehnuteľností za I. štvrťrok 2012 nájdete tu.       

Informácie o prenájme nehnuteľností za II. štvrťrok 2012 nájdete tu.  

Informácie o prenájme nehnuteľností za III. štvrťrok 2012 nájdete tu.  

Informácie o prenájme nehnuteľností za IV. štvrťrok 2012 nájdete tu.

 

Rok 2013  

Informácie o prenájme nehnuteľností za I. štvrťrok 2013 nájdete tu.    

Informácie o prenájme nehnuteľností za II. štvrťrok 2013 nájdete tu.  

Informácie o prenájme nehnuteľností za III. štvrťrok 2013 nájdete tu. 

Informácie o prenájme nehnuteľností za IV. štvrťrok 2013 nájdete tu.  

 

Rok 2014

Informácie o prenájme nehnuteľností za I. štvrťrok 2014 nájdete tu.

Informácie o prenájme nehnuteľností za II. štvrťrok 2014 nájdete tu