Výberové konania a výbery na obsadenie voľných zamestnaneckých miest

Interné predpisy a dokumenty Hlavného banského úradu o výberových konaniach a výberoch na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest:

 

 

26. 10. 2017

Voľné miesta na www.slovensko.sk

Aktuálne vyhlásené výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta nájdete na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk v časti Zamestnanie

detaily ponuky