Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb.

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov:

Kópiu žiadosti o povolenie banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti týkajúceho sa priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, obvodný banský úrad zverejní bezodkladne na svojej úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle. Zverejnenie musí obvodný banský úrad zabezpečiť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia a musí obsahovať okrem údajov o žiadosti o začatie konania aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bolo vydané.

 

V nasledujúcej tabuľke bude Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady SR zverejňovať uvedené dokumenty v chronologickom poradí. 


 OBÚ  Činnosť DP / Lokalita   Žiadosť EIA Rozhodnutie Zverejnené dňa
 Prievidza  ČVBS – dobývanie ložiska  nevyhradeného nerastu   Brunovce – Luh  pdf_ikona pdf_ikona
 11.2.2015
 Prievidza  ČVBS – dobývanie ložiska  nevyhradeného nerastu   Malá Lehota I – Kameňolom  Vtáčnik  pdf_ikona pdf_ikona
 11.2.2015
 Prievidza

 BČ – otvárka, príprava a dobývanie 

 Malá Bytča  pdf_ikona pdf_ikona
 20.5.2016
 Prievidza  BČ – povolenie čiastočnej likvidácie lomu  Turie  pdf_ikona  pdf_ikona
 8.11.2016
 Banská  Bystrica  BČ – otvárka, príprava a dobývanie  Kremnica  pdf_ikona  pdf_ikona
  3.2.2017
 Banská  Bystrica  ČVBS ložiska stavebného kameňa na  roky 2016 – 2026  Krupina – Hanišberg  pdf_ikona  pdf_ikona
 23.2.2017

Bratislava

 BČ – otvárka, príprava a dobývanie 

 Hubina pdf_ikona pdf_ikona
 23.3.2017
Bratislava

 BČ – otvárka, príprava a dobývanie 

 Šajdíkové Humence pdf_ikona pdf_ikona
 23.3.2017
Bratislava  ČVBS – ložisko štrkopieskov

 Nový Svet 

pdf_ikona pdf_ikona
 20.4.2017
Banská Bystrica  BČ – dobývanie bentonitu  Stará Kremnička III. pdf_ikona pdf_ikona  pdf_ikona  1.6.2017
Bratislava  BČ – zmena: likvidácia zariadenia, rekultivácia  Gajary pdf_ikona pdf_ikona
 27.7.2017
Prievidza  BČ – čiastočná likvidácia (technická rekultivácia) lomu Turie  Turie pdf_ikona pdf_ikona pdf_ikona  18.9.2017
Banská Bystrica

 BČ – otvárka, príprava a dobývanie

 Oznámenie OBÚ

 Bzenica – Sokolec pdf_ikona pdf_ikona
 25.10.2017
Prievidza

 BČ – otvárka, príprava, dobývanie, úprava,   zušľachťovanie

Oznámenie OBÚ

 Krnča pdf_ikona pdf_ikona   pdf_ikona  25.10.2017
Bratislava  BČ Vysoká pri Morave III pdf_ikona pdf_ikona
 27.11.2017
Prievidza ČVBS, Oznámenie OBÚ Predmier pdf_ikona pdf_ikona
13.03.2018
Bratislava ČVBS Šoporňa pdf_ikona pdf_ikona
16.03.2018
Bratislava BČ – zmena povolenej činnosti Šaštín pdf_ikona pdf_ikona
10.04.2018
Bratislava BČ – zmena povolenej činnosti Trstín pdf_ikona pdf_ikona
26.04.2018
Bratislava ČVBS – zmena povolenej činnosti Ostrov pdf_ikona pdf_ikona
26.04.2018
Bratislava BČ – likvidácia a rekultivácia Jakubov  pdf_ikona pdf_ikona
31.05.2018
Bratislava ČVBS – dobývanie Pri Zelenej vode pdf_ikona pdf_ikona
24.07.2018
Košice BČ – otvárky, príprava a dobývanie Fintice I pdf_ikona pdf_ikona
13.08.2018
Bratislava Bažantnica pdf_ikona pdf_ikona
21.08.2018
Bratislava BČ – likvidácia a rekultivácia Západ pdf_ikona pdf_ikona
08.10.2018
Banská Bystrica BČ – POPD, oznámenie OBÚ BB: pdf_ikona Lutila I pdf_ikona pdf_ikona
16.10.2018
Košice BČ – POPD Močarmany pdf_ikona pdf_ikona
24.10.2018
Košice ČVBS Kechnec pdf_ikona pdf_ikona
24.10.2018
Banská Bystrica BČ – POPD pdf_ikona Liptovská Porúbka pdf_ikona pdf_ikona
08.01.2019
Bratislava BČ – zmena  Okoč pdf_ikona pdf_ikona pdf_ikona 08.01.2019
Bratislava BČ – zmena Okoč I pdf_ikona pdf_ikona pdf_ikona 08.01.2019
Košice Čaňa pdf_ikona pdf_ikona
19.02.2019
Banská Bystrica BČ – POPD, oznámenie OBÚ BB pdf_ikona   Kremnica pdf_ikona pdf_ikona
14.05.2019
Bratislava ČVBS  Preposek-2, Ivanka pri Dunaji pdf_ikona pdf_ikona
28.05.2019
Prievidza BČ , oznámenie OBÚ Pd pdf_ikona Podlužany I pdf_ikona pdf_ikona
04.06.2019
Bratislava Pezinok II pdf_ikona pdf_ikona pdf_ikona
07.06.2019
Bratislava ČVBS Čierna voda pdf_ikona pdf_ikona
04.07.2019
Bratislava ČVBS Horný Chotár pdf_ikona pdf_ikona
11.07.2019
Bratislava Zmena BČ Plavecký Štvrtok pdf_ikona pdf_ikona
11.07.2019
Prievidza Lietavská Lúčka pdf_ikona pdf_ikona
16.07.2019
Banská Bystrica ČVBS pdf_ikona Mýtna – Hrby pdf_ikona pdf_ikona
30.07.2019
Banská Bystrica ČVBS pdf_ikona Sučany pdf_ikona pdf_ikona
30.07.2019
Bratislava ČVBS Kopčany pdf_ikona pdf_ikona
26.08.2019
Prievidza BČ  Malá Bytča pdf_ikona pdf_ikona
11.09.2019
Prievidza Veľká Čierna I pdf_ikona pdf_ikona

09.10.2019 

Košice Močarmany pdf_ikona pdf_ikona
07.11.2019
Bratislava ČVBS Veľký Grob – Čadíky pdf_ikona pdf_ikona
19.11.2019
Banská Bystrica ČVBS pdf_ikona Podrečany pdf_ikona pdf_ikona
26.11.2019
Košice Sedlice pdf_ikona pdf_ikona
02.12.2019
Prievidza Stráňavy – Polom pdf_ikona pdf_ikona
13.01.2020
Priavidza ČVBS Malá Lehota – kameňolom Vtáčnik pdf_ikona pdf_ikona pdf_ikona 21.01.2020
Košice Čaňa pdf_ikona pdf_ikona
28.01.2020
Bratislava Vysoká pri Morave III pdf_ikona pdf_ikona
20.02.2020
Banská Bystrica BČ pdf_ikona Stožok pdf_ikona pdf_ikona
10.03.2020
Prievidza Malá Bytča – Horný prúd pdf_ikona pdf_ikona
10.06.2020
Prievidza ČVBS Sihoť za Váhom I. a II. pdf_ikona pdf_ikona
16.06.2020
Prievidza Čachtice pdf_ikona pdf_ikona
16.06.2020
Prievidza Tunežice pdf_ikona

pdf_ikonapdf_ikonapdf_ikona

13.07.2020
Bratislava Plavecký Štvrtok pdf_ikona pdf_ikona
30.07.2020
Bratislava ČVBS Rastice pdf_ikona pdf_ikona
30.07.2020