Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb.

Podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov zverejňujeme dokumenty v chronologickom poradí.


 OBÚ  Činnosť DP / Lokalita   Rozhodnutie Informácia o účasti verejnosti Informácia o mieste uloženia rozhodnutia Zverejnené dňa

 Banská Bystrica

 Banská činnosť 

 Badín I – Skalica

 pdf_ikona

pdf_ikona

 OBÚ Banská Bystrica

 9.3.2017

Bratislava

Banská činnosť

Hubina

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

19.5.2017

Banská Bystrica

Banská činnosť

Stará Kremnička III

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Banská Bystrica

15.8.2017

Bratislava 

ČVBS

Čierny Brod

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

21.11.2017

Bratislava 

ČVBS

Vrakúň

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

21.11.2017

Bratislava

Vysoká pri Morave III

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

17.04.2018

Bratislava

ČVBS

Ostrov/Čierny Brod

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

25.05.2018

Bratislava

ČVBS

Nový Svet

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

14.06.2018

Bratislava

Šaštín

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

21.08.2018

Bratislava

Závod

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

29.01.2019

Banská Bystrica

Lutila I

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Banská Bystrica

15.04.2019

Bratislava

Okoč

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

28.05.2019

Bratislava

Okoč I

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

28.05.2019

Prievidza

Stráňavy

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Prievidza

14.08.2019

Prievidza

Podlužany I

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Prievidza

26.08.2019

Prievidza

Rajec

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Prievidza

17.09.2019

Prievidza

Lietavská Lúčka

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Prievidza

09.10.2019

Prievidza

ČVBS

Nová Ves nad Váhom

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Prievidza

07.11.2019

Banská Bystrica

Kremnica

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Banská Bystrica

07.11.2019

Bratislava

ČVBS

Kopčany

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

26.11.2019

Banská Bystrica

Stožok

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Banská Bystrica pdf_ikona

16.06.2020

Bratislava

ČVBS

Veľký Grob

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

13.07.2020

Bratislava

Vysoká pri Morave III

pdf_ikona

pdf_ikona

OBÚ Bratislava

23.7.2020

Banská Bystrica Šiatorská Bukovinka pdf_ikona pdf_ikonapdf_ikona ObÚ Banská Bystrica 05.08.2020