Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb.

Podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov zverejňujeme dokumenty v chronologickom poradí.


 OBÚ  Činnosť DP / Lokalita   Rozhodnutie Informácia o účasti verejnosti Informácia o mieste uloženia rozhodnutia Zverejnené dňa
 Banská Bystrica  Banská činnosť   Badín I – Skalica  pdf_ikona pdf_ikona  OBÚ Banská Bystrica  9.3.2017
Bratislava Banská činnosť Hubina pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 19.5.2017
Banská Bystrica Banská činnosť Stará Kremnička III pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Banská Bystrica 15.8.2017

Bratislava 

ČVBS Čierny Brod pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 21.11.2017

Bratislava 

ČVBS Vrakúň pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 21.11.2017
Bratislava Vysoká pri Morave III pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 17.04.2018
Bratislava ČVBS Ostrov/Čierny Brod pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 25.05.2018
Bratislava ČVBS Nový Svet pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 14.06.2018
Bratislava Šaštín pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 21.08.2018
Bratislava Závod pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 29.01.2019
Banská Bystrica Lutila I pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Banská Bystrica 15.04.2019
Bratislava Okoč pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 28.05.2019
Bratislava Okoč I pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 28.05.2019
Prievidza Stráňavy pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Prievidza 14.08.2019
Prievidza Podlužany I pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Prievidza 26.08.2019
Prievidza Rajec pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Prievidza 17.09.2019
Prievidza Lietavská Lúčka pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Prievidza 09.10.2019
Prievidza ČVBS Nová Ves nad Váhom pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Prievidza 07.11.2019
Banská Bystrica Kremnica pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Banská Bystrica 07.11.2019
Bratislava ČVBS Kopčany pdf_ikona pdf_ikona OBÚ Bratislava 26.11.2019