Verejné obstarávania na HBÚ a OBÚ SR

 PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady SR 


  

24. 9. 2020

Podkrovie OBÚ v Košiciach

Hlavný banský úrad zverejnil výzvu na predloženie cenových ponúk na verejné obstarávanie rekonštrukcie podkrovia sídla Obvodného banského úradu v Košiciach:

 „Výzva vo verejnom obstarávaní na predloženie cenovej ponuky na obstaranie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinieringu výstavby podkrovia OBÚ v Košiciach“ …

celý článok