Podlimitné zákazky podľa § 100 - 102

Hlavný banský úrad zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. 46/2014 zo 06.03.2014 výzvu na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky), podľa formulára č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z..:  

Základné údaje z výzvy: 

Názov zákazky:

Nákup nového motorového vozidla 

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):

Nové terénne a cestné osobné motorové vozidlo prevedenie SUV so vznetovým motorom s náhonom 4x4, menovitým výkonom motora min. 80 kW/109 k 

Celkové množstvo alebo rozsah

Jedno motorové vozidlo 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

13 790,0000 EUR 

 

Celú výzvu nájdete v priloženom súbore TU