Vzory tlačív a Čísla účtov

Úhrady  

Súbory na stiahnutie s tlačivami k priznaniu úhrad: 

  SWIFT resp. BIC kód je bankový identifikačný kód, ktorý sa používa prevažne pri bankovom prevode do zahraničia, kedy ho musíte uviesť pri platbe. V rámci SWIFT má každá banka svoj unikátny kód. 

  Názov účtu: Číslo účtu: IBAN:
  Výdavkový účet štátneho rozpočtu   7000061841 / 8180      SK80 8180 0000 0070 0006 1841     
  Príjmový účet - pokuty 7000061825 / 8180 SK27 8180 0000 0070 0006 1825

    Účty za vydobyté nerasty (VN) a za uskladnenie plynov a kvapalín (UPK):

  Názov účtu: Číslo účtu: IBAN:
  OBÚ BA - VN 7000203344 / 8180      SK38 8180 0000 0070 0020 3344     
  OBÚ BA - UPK                                   7000203352 / 8180 SK16 8180 0000 0070 0020 3352
  OBÚ BB - VN 7000203360 / 8180 SK91 8180 0000 0070 0020 3360
  OBÚ PD - VN 7000203379 / 8180 SK63 8180 0000 0070 0020 3379
  OBÚ SNV - VN 7000203387 / 8180 SK41 8180 0000 0070 0020 3387
  OBÚ KE - VN 7000203395 / 8180 SK19 8180 0000 0070 0020 3395
  OBÚ KE - UPK 7000203408 / 8180 SK56 8180 0000 0070 0020 3408

   

  Účty za dobývacie priestory (DP) platné od 01.01.2014

  UPOZORNENIE:

  Pri platbách úhrad za dobývacie priestory je potrebné ako variabilný symbol uvádzať evidenčné číslo dobývacieho priestoru, tzv. fólio. Uvádza sa len číslo vo formáte 3 –miestného čísla (napr. 007). Lomka a písmeno za lomkou, ktoré označuje príslušný obvodný banský úrad, sa vo variabilnom symbole neuvádza.

  Uvádzanie variabilného čísla podľa tohto pokynu je nevyhnutné pre správnu identifikáciu úhrady.

  Názov účtu: Číslo účtu: IBAN:
  OBÚ BA - DP                                     7000478743 / 8180      SK91 8180 0000 0070 0047 8743     
  OBÚ BB - DP 7000478751 / 8180 SK69 8180 0000 0070 0047 8751
  OBÚ PD - DP 7000478778 / 8180 SK19 8180 0000 0070 0047 8778
  OBÚ SNV - DP 7000478794 / 8180 SK72 8180 0000 0070 0047 8794
  OBÚ KE - DP 7000478786 / 8180 SK94 8180 0000 0070 0047 8786